NAL-kurs
31. august 2022
Påmeldingsfrist 24. august 2022

Egen arkitektpraksis - drift og regelverk

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Drift av egen arkitektpraksis krever innsikt i lovverk, kontrakter og økonomi – har du kontroll på dette får du frigjort tid til de skapende prosessene.

De mest suksessrike arkitektene skaper ikke bare arkitektur, de skaper også en solid virksomhet. Det å starte og drifte en egen arkitektpraksis er utfordrende. Du må ha kontroll på økonomi og regelverk, jus og kontrakter, skaffe oppdrag og vite hvordan du profilerer din arkitektpraksis. Blir du trygg i dette, får du frigjort tid til de skapende prosessene og alt som gjør arkitektur givende!

Som arkitekt og selvstendig næringsdrivende har du ansvar for å skape gode arbeidsforhold og være en støttespiller og motivator for ansatte, være profesjonell i kontakt med samarbeidspartnere, oppdragsgivere og andre.

Kurset går gjennom både avtaleformer og regelverk, økonomistyring, akkvisisjon, konkurranseformer og kommunikasjon. Erfarne jurister/advokater, arkitekter og daglig ledere fra ulike arkitektfirmaer deler kunnskap og erfaring. Målsetting med kurset er at du skal få bedre oversikt og kontroll med de formelle og administrative sidene ved å drive egen virksomhet. Kurset passer både for nyetablerte arkitektkontor og for de mer erfarne som kan trenge ny driv og inspirasjon.

Program

08.30 – 09.00 Registrering / kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen

v/ Perann Sylvia Stokke, Prosjektleder, Fagavdelingen NAL

09.10 - 09.30

Mulighetsrommet i egen arkitektpraksis
Silje Klepsvik, arkitekt MNAL, partner og daglig leder Kaleidoscope Nordic

09.30 - 10.20
Avtaler og kontraktskriving - ansvar i byggesak 
Om det juridiske, hva må man huske på, hvordan sikre seg i forhold, fallgruver, typiske feil m.m. Om ansvar i byggesak – om risiko etc.
Anders EvjenthAdvokat, PartnerBull & co Advokatfirma

10.20 - 10.35 Pause

10.35 - 11.10

Om anskaffelser

Ulike anskaffelsesformer, private og offentlige
v/Anette Bakker, Juridisk sjefsrådgiver, Arkitektbedriftene i Norge

11.10 – 11.30

Ulike konkurranseformer og parallelle oppdrag

Om de ulike konkurranseformene som benyttes, og hvordan de forholder seg til anskaffelseslovverket; og er parallelle oppdrag egentlig en konkurranse?

NAL v/ansvarlig for konkurranser Gisle Nataas, Fagavdelingen i NAL

11.30 - 11.45

Spørsmål og diskusjon

11.45 - 12.30 Lunsj

12.30 - 12.10  
Økonomistyring som gir rom for kreativitet  
God økonomistyring gir rom for forutsigbare prosjekteringsprosesser og god arkitektur.
v/Mats Thomassen, prosjektkoordinator Nordic

13.10 - 13.50
Hverdagen på kontoret   
Om ledelse, drift og akkvisisjon

v/Daglig leder og partner Kristian Fodstad, Meinich arkitekter

13.50 - 14.00 Spørsmål og diskusjon

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 14.45
Praksis og drift av et lite arkitektkontor 
v/John Sanden, sivilarkitekt MNAL/partner Sanden + Hodnekvam Arkitekter

14.45 - 14.50 Spørsmål og diskusjon
14-50 - 15.50
Kommunikasjon og drift av arkitektvirksomhet 
Erfaringer fra praksis
Nina Kristin Amdahl, Seniorrådgiver & Partner, Mad Communication 
og Nicolai Riise, arkitekt MNAL, partner & Group CEO 

15.50 - 16.00 Spørsmål og diskusjon

16.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Foto: Adobe Stock

 

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.