NAL-kurs
30. november 2021

Arkitekt i samspillsprosjekter

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Mange prosjekter gjennomføres med samspill. Gode samspillsprosjekter har færre konflikter og endringer, gir en mer effektiv gjennomføring og større økonomisk forutsigbarhet. Hva innebærer samspillsmodellen for deg som arkitekt?

Dette kurset er et opptak fra 30. november 2022.

Kurset gir deg en rask innføring i ulike varianter av samspillsmodellen og viser med noen praktiske eksempler hva du som arkitekt bør passe på når du jobber i et samspillsprosjekt.

 

Program

ca 5 min   
Velkommen
Fagavdelingen i Norske arkitekters landsforbund

ca 25 min
Introduksjon – hva kan arkitekter møte på i samspillsprosjekter
Måns Davidson, arkitekt MNAL, fagavdelingen Norske arkitekters landsforbund

ca 30 min
Hvordan finner en byggherre kvalifiserte arkitekter i et samspillsprosjekt?
Asker kommune har mye erfaring med å velge samspill som gjennomføringsform i sine prosjekter, blant annet i Kistefossdammen barnehage og den nye ishockeyhallen til Frisk Asker Hockey.
Kommunen har jobbet mye med prosjektene, rammeavtaler med arkitekter og hvordan finne kvalifiserte arkitekter i egne konkurranser. 
Klaus Øiseth, avdelingsleder bygg, Asker kommune

ca 30 min
En entreprenørs refleksjon om arkitektens i samspill
Backe har gjennom flere prosjekter i samspill opparbeidet seg erfaring på og lykkes i fellesskap, der hovedmålet er å utvikle gode prosjekter for sluttbruker samt å sikre gjennomføringen i utførelsesfasen. Noen av disse suksesshistoriene deles for deltakerne på kurset «arkitekter i samspillsprosjekter
Kaia Conradi, prosjekteringsleder Backe Stor-Oslo

ca 30 min
Tre råd til arkitekter i samspillprosjekter
Hus arkitekter har gjennomført mange samspillprosjekter de siste 15 år, de fleste som et resultat av pris- og design-konkurranser. For tiden er vi involvert i utviklingen av tre videregående skoler i Trøndelag i målprisorienterte prosesser fra konseptutvikling til gjennomføring. Vi deler våre erfaringer om hva som kreves for å lykkes i samspill.
Eirik Kristensen, partner og sivilarkitekt MNAL, Hus Arkitekter

ca 45 min
Erfaringer med samspill
L2 arkitekter har gjennomført flere skoleprosjekter med en samspillskontrakt basert på vinnerforslag i pris- og designkonkurranser. Parter Jon Inge Bruland vil gjennomgå kontorets erfaringer fra konkurranse-, samspill- og gjennomføringsfase.
Jon Inge Bruland, partner og sivilarkitekt MNAL, L2 arkitekter

Ill.Pronoia - stock.adobe.com

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.