NAL-kurs
15. september 2022
Påmeldingsfrist 01. september 2022

Digitalt læringsløp i tilbakemeldinger

Digitalt
13.00-15.00
NAL
Medlem
15500 kr
Ikke-medlem
17000 kr

En god tilbakemeldingskultur på en arbeidsplass er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø. Det kan gi medarbeiderne en opplevelse av å bli sett og at de samtidig er en viktig del av noe større.

Kurset går over 3 halvdags samlinger, på zoom.

Torsdag 15. september, kl 13.00 - 15.00

Torsdag 20. oktober, kl 13.00 - 16.00

Torsdag 18. november, kl 13.00 - 16.00

Tilbakemeldinger kan dreie seg om det at leder gir tilbakemelding på hvordan jobben utføres, det kan være hvordan kollegaer viser hverandre interesse og oppmerksomhet ved å etterspørre meninger, kunnskap og kompetanse.

Alle på en arbeidsplass har et ansvar for å bidra et positivt arbeidsmiljø, der det er trygt å utveksle tilbakemeldinger. Men det er ledelsen som har ansvar for å skape en god kultur for dette ved å være gode forbilder. Det kan innebære å gi tilbakemeldinger som er både er støttende og veiledende.  Når vanskelige problemer må tas opp, må dette gjøres på en måte som bidrar de til læring og økt forståelse for begge parter. Da er det viktig at lederen er lyttende og har en vennlig og løsningsorientert innstilling.

Dette programmet vil gi deg muligheten til å lære deg:

·       Hvordan du gir tilbakemeldinger som skaper motivasjon og endring

·       Hvordan du håndterer andres motstand når du gir de tilbakemeldinger

·       Hvordan du på en god måte tar imot og håndterer tilbakemeldinger fra andre

·       Hvordan du skaper en god og trygg tilbakemeldingskultur?

Kurset er bygget opp slik:

·       Læringsløpet lanseres med en digital samling

·       Totalt blir det tre digitale samlinger; i begynnelsen, midtveis og på slutten av læringsløpet hvor vi gjennomfører praktisk trening, her snakker vi sammen, øver og diskuterer utfordringer som du som deltager står i.

·       Du vil også inngå i en gruppe som møtes regelmessig for diskusjon og trening samt støtte
 med implementering av nye prosesser.

·       Mellom hvert møte gjennomfører deltakerne et kapittel i det digitale læringsløpet.
Totalt 7 kapitler.

·       I tillegg får du tilgang til et altomfattende digitalt læringsverktøy:

o   med over 40 lærings-videoer

o   quizer

o   treningsoppgaver

o   arbeidsbøker

 Se kort film som beskriver det digitale læringsløpet:  https://vimeo.com/428005425/9dd4a117af

Se også PDF som viser oppbygging av program: Digitalt læringsløp i tilbakemelding

Målgruppe: Daglige ledere, prosjektledere og teamledere på arkitektkontoret. Kurset egner seg godt for de som har fulgt NALs lederutviklingsprogram for arkitekter.

AFF er Norges største og eldste konsulentvirksomhet innenfor leder- og medarbeiderutvikling.

De ser et stort utviklingspotensial i de fleste virksomheter i forhold til tilbakemeldingskultur. Der arbeidsmiljø er målt arbeidsmiljø, ser man at medarbeidere og ledere ønsker mer tilbakemeldinger, samtidig som de gir utrykk for at de ikke evner å gi det. Forskningen har også vist at en god tilbakemeldingskultur gir høyere arbeidsengasjement og mindre stress, noe som fører til høyere prestasjoner.

Kursleder Johan Bang AFF

Johan er seniorkonsulent i AFF, han har en doktorgrad i organisasjonspsykologi og 13 års erfaring med utvikling av mennesker i organisasjon. Johan har ansvaret for NAL’s lederutviklingsprogram og har samarbeidet med NAL i snart 10 år. Han har i tillegg gjennom den tiden jobbet tett med mange arkitektkontor, hvor han har hjulpet med prosjektledelse, arbeidsmiljø-kartlegginger, ledergruppeutvikling, stressmestring og støtte til endringsprosesser, strategiprosesser og seleksjon.

Foto: Unsplash

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.