Debatt
29. september 2021

Byens kronetak: Et fellesgode – og felles ansvar?

Digitalt
15.00-16.00
NAL

100 000 nye trær skal plantes i Oslo by de neste ti årene. Hvilken plass skal trærne – byens kronetak – ha i byen og i byggeprosjektene?

Følg debatten direkte 29. september kl 15.00-16.00Gratis.

En av Norges største utbyggere, og entusiasten med egen eike-automat er blant gjestene når NAL, Klimahuset og Bykuben inviterer til debatt om trærnes plass i bybildet, ledet av den tidligere NRK-profilen Håkon Haugsbø.

Deltakere:

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune

Olav Selvaag, eier av Selvaag Gruppen, en sentral utbygger i 70 år.

Asle Toje, forsker, forfatter og eike-entusiast med egen nøtte-automat i hagen

Siri Jæger Brudvik, arkitekt og styreleder for Oslo arkitketforening

Ole Mathismoen, klimajournalist i Aftenposten, og forfatter av boka «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til»

 

Utbygging, fortetting og endret bruk av allerede bebygde arealer går hardt utover trær i byen. I store transformasjonsområder er det stedvis kun rester igjen av naturlig trebestand. I mange nye gater og byrom har ønsket om trær blitt tilsidesatt av andre hensyn, både over og under bakken.

Hvis vi forventer at trær skal være en inkludert del av den byen vi bygger, og etterlater oss, så må måten vi planlegger og gjennomfører byggeprosjekter, gi større plass til trær. Det gjelder både de eksisterende trærne, og de trærne vi planlegger å etablere.

Oslo kommune har vedtatt ambisjonen om å gjennomføre en storstilt satsing på bytrær dette tiåret. Med prosjektet Oslotrær, treplantingsdugnad frem mot 2030, skal trær få økt plass i kommunens egne planer, prosesser og prosjekter og i samarbeidet med alle som prosjekterer, bygger og forvalter eiendom i Oslos byggesone. ByKuben koordinerer aktivitetene i prosjektet.

Denne debatten vil være tilgjengelig som opptak i etterkant.