Medlemsarrangement
08. september 2021

Make A Space For My Body

19.00-21.00
Bergen arkitektforening
Gratis
0 kr

OPAFORM på Venezia-biennalen

På årsmøtet til Bergen arkitektforening

Stad: Litteraturhuset, Alver

Bergenskontoret OPAFORM deltek i år i hovudutstillinga på Biennalen i Venezia med utstillinga «Make a space for my body». Tre fullskala element i ull og tre er montert i det gamle skipsverftsbygget Arsenale. Utstillinga speglar det kontoret jobbar med til dagleg: Å tilføra nye element til gamle bygg, slik at dei blir opna for ny bruk og gjenbruk.