NAL-kurs
16. februar 2022
Påmeldingsfrist 09. februar 2022

Plan- og bygningsloven for viderekomne

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Dette kurset tilbyr fordypning i noen utvalgte tema i PBL: Utfordringer, krav og løsninger knyttet til eksisterende bygg, universell utforming, dokumentasjon av byggevarer og estetikkbestemmelsen.

Vi har invitert eksperter og praktiserende arkitekter for å belyse følgende tema

Eksisterende bygg – lov og forskrift – handlingsrom
De fleste er nå enige om at det å ta vare på eksisterende bygg er bedre for klimaet enn å rive og bygge nytt og at det mest klimavennlige huset allerede er bygget. Allikevel er det ikke alltid like enkelt å forholde seg til lov og forskrifter knyttet til eksisterende bygg. Man må ta vare på historiske, arkitektoniske og kulturelle verdier. Samtidig er det en rekke krav til byggverk som det ikke alltid er enkelt å ivareta i forbindelse med tiltak på eksisterende bygg, uten å ødelegge eksisterende verdier. Hva er da egentlig vårt handlingsrom i slike saker?

Dokumentasjon av byggevarer – forskrift og praksis
Forskrift og veiledning om dokumentasjon av byggevarer inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk. Ansvarlige foretak skal påse at det foreligge tilstrekkelig produktdokumentasjon før produkter bygges inn i byggverk. Hva er arkitekters utfordringer knyttet til spesifisering av ytelser og valg av produkter og hvordan dette skal beskrives og dokumenteres? Hva er koblingen mellom kravene til produktdokumentasjon og kravene til egnethet i bruk? Hvordan beskrive krav til egenskaper og ytelser godt nok, men ikke for detaljert?

Universell utforming – hvordan møte krav i teknisk forskrift?
Vi ser nærmere på kravene i TEK og viser eksempler på løsninger. Kapittel 8 handler om opparbeidet uteareal og kapittel 12 om Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Hvordan kan du ivareta kravene og samtidig skape god arkitektur som er inkluderende og samtidig fremmer likeverd?

Om krav til utforming - Estetikkbestemmelsen i PBL (Visuelle kvaliteter § 29-2.)
Det er viktig å tenke på at prosjektet er mer enn bare tegningene. Når arkitekten begrunner sine valg, tvinges saksbehandleren (ofte en jurist) til å gå inn i en faglig diskusjon og selv argumentere. Kan grundigere beskrivelser med gode argumenter være veien å gå for å få realisert de gode løsningene?  Hvorfor og hvordan bør du utforme en utredning på estetikk? Godt utformede begrunnelser for estetikk er også viktig i reguleringsplaner. F.eks. kan planbeskrivelser og bestemmelser om å ta vare på terreng, vegetasjon og bevaringsverdige bygningsmiljøer også dreie seg om estetikk.

Målsetting med kurset: Friske opp og supplere kunnskap om PBL og hvordan den kan praktiseres på en god måte, gjennom teori og praktiske eksempler.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, byggesaksbehandler og andre interesserte.

Fullstendig program kommer

Kreditering: Adobestock Dmitry

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.