Samfunn
19. oktober 2021
Påmeldingsfrist 18. oktober 2021

Boligen og fellesskapet

Arkitektenes hus
09.00-12.00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Et byggs planløsning påvirker utforming av fasade og nabolag. Kurset gir kunnskap om bokvalitet, boligtypologier, utforming av planløsninger og hvordan man kan skape bedre sammenhenger mellom ute og inne.

Hvordan kan vi skape gode bomiljø gjennom valg av boligtyper, utforming av volumer og planløsninger, valg av materialer og farger? På dette kurset kan du lære av historien, erfaringer fra forskning og fra prosjekteksempler.

Kjetil Moe tar i sitt foredrag om boligkvalitet og boligmarkedet i Norge gjennom 300 år, utgangspunkt i bøkene Hva er en god bolig og Hva koster en god bolig. Disse er nylig utgitt og er skrevet av Moe i samarbeid med Johan-Ditlef Martens.
Han vil vurdere ulike kvalitetsbegrep; tekniske, funksjonelle og estetiske, og hvordan disse har utviklet seg over tid. Er dagens byggemåte en blindgate ellers en nødvendig omlegning til en ny og bedre utvikling?

Alv Skogstad Aamo reflekterer rundt rapportene Bokvalitet og høy tetthet - Hvordan kombinerer vi de to? En kvalitativ studie av ni norske eksempler og rapporten Boligprosjektets betydning for byliv, som også tar for seg spørsmålet om hvorvidt nye fortettings- og transformasjonsprosjekter primært «snylter» på eksisterende verdier, eller om de tilfører fellesskapet og byen nye kvaliteter.

Håkon Vigsnæs presenterer et nylig ferdigstilt boligprosjekt i Asker sentrum og boligprosjekter sentralt i Heggedal.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre interesserte

Program

0850 – 0900      
Registrering / kaffe

0900 – 0900      
Velkommen
v/ fagavdelingen NAL

0900 – 0910      
Introduksjon til temaet på kurset
Camilla Moneta, fagsjef i NAL

0910 – 0955
Boligkvalitet og boligmarked Norge gjennom 300 år
Hva er de viktigste kvalitetene i en bolig. Hvordan har forventningene til en god bolig endret seg over tid.
Kjetil Moe, arkitekt MNAL
Les "Prisen for et godt hjem", intervju med Kjetil Moe i Arkitektnytt

0955 – 1000   Spørsmål

1000 – 1015   Pause

1015 -1100

As built; eksempelstudier av realiserte norske boligbygg relatert til tetthet, bokvalitet og byliv.
Presentasjon og refleksjoner omkring to rapporter for KMD: «Boligprosjekter og byliv» 2021) og «Bokvalitet og høy tetthet» (2016).
Alv Skogstad Aamo, fagleder urbanisme Gottlieb Paludan Architects

Prosjektpresentasjoner

1100 -1125
Byutvikling i Asker og Heggedal
Wesselkvartalet og Bankveikvartalet i Asker sentrum. Ny landsby i Heggedal.
Håkon Vigsnæs, arkitekt MNAL, Vigsnæs + Kosberg arkitekter
Les Gaute Brochmanns tekst om Wesselkvartalet i Morgenbladet

1125 -1150       
Krydderhagen Hasle / Løren
Kristin Uleberg Osnes, Dyrvik arkitekter

1150   Spørsmål

1200   Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

Foto: Gitte Paulsbo


Får du ikke meldt deg på kurset?
Har du problemer med å logge deg inn på Min side eller får du av andre grunner ikke meldt deg på? Ta kontakt med NAL på kurs@arkitektur.no, så hjelper vi deg.