NAL-kurs
02. februar 2022
Påmeldingsfrist 26. januar 2022

Dagslys i praksis

Arkitektenes hus og direkte strømming
09.00-12.00
NAL
Medlem
1850 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2450 kr

Gode dagslysforhold er blant de primære kvalitetene til gode bygninger. Dagens forskrifter stiller strenge krav til dagslysforholdene både i boliger og publikumsbygninger, og forlanger i dag at dette dokumenteres.

Ill: Vindmøllebakken. Arkitekter: Helen & Hard. Foto: Sindre Ellingsen

Dagslysprosjektering er blitt mer utfordrende gjennom årenes løp, og med fortetting rundt og i byområder står arkitekter og prosjekterende ovenfor en stadig større utfordring. Fravær av tilstrekkelig dagslysvurderinger i prosjekter kan i verste fall lede til at arkitekter blir stilt for ansvar. Derfor er det grunnleggende viktig med en god forståelse av dagslys, og hvordan dette skal dokumenteres.

Planlegging for gode dagslysforhold starter allerede i reguleringsplanen med krav til bygningers høyder, utforming og plassering i forhold til hverandre, og påvirkes videre gjennom geometrisk utforming og utforming av fasader. Når rammesøknad er godkjent er det som regel for sent å gjøre de store grepene. Strenge krav til energi og miljø sammen med gjeldende dagslyskrav, setter i større grad krav til et gjennomtenkt skisseprosjekt, enn tidligere. Nye verktøy og metoder for optimalisering av bygningers design, dagslysforhold, inneklima og energibruk gjør det hele enklere, men det er viktig å sørge for at disse verktøyene benyttes korrekt!

Dette 3 timers kurset går rett på sak, og gir innsikt og råd om bygningsutforming for å sikre gode dagslysforhold. Kunnskap du kan bruke direkte i ditt neste prosjekt.

Kurset er utviklet av Espen Hansen, Norconsult AS i samarbeid med NAL.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, ingeniører og andre interesserte.

Program for dagen
Sivilingeniør Espen Hansen vil forelese i bolker på ca. 30 minutter med innlagte pauser

08.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.05
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

09.15 – 09.45
Dagslyskrav og regelverk
Vi gjennomgår regelverket og går i detalj på hvordan dagslys bør dokumenteres. Videre ser vi på potensielle fallgruver og ansvar.

09.45 – 09.50
Spørsmål/diskusjon

09.50 – 10.00
Pause

10.00 – 10.30
Hva må vi tenke på når vi skal dokumentere dagslys?Dokumentasjon på at man imøtekommer forskriftskravet knyttet til dagslys skal foreligge i et hvert prosjekt. Hvordan denne dokumentasjonen kan se ut, når den bør foreligge, og hvordan arbeidet med dagslys bør gjennomføres i ulike prosjekt er sentrale temaer.

10.30 – 10.35
Spørsmål/diskusjon

10.30 – 10.45
Pause

10.45 – 11.15
Eksempler
Dagslys er krevende og det er ikke alltid like lett å forene krav fra oppdragsgiver, krav til dagslys, energi, inneklima og miljø. I denne bolken ser på konsekvenser av ulike gjennomføringsmodeller, og hvordan dette har påvirket dagslysarbeidet i ulike prosjekter. 

11.15 – 11.20
Spørsmål/diskusjon

11.20 – 11.30
Pause

11.30 – 11.55
Tips og triks på veien videre
Dagslys er avhengig av en rekke faktorer som ofte faller på plass underveis i et prosjekt. For å ta høyde for de viktigste faktorene som påvirker dagslyset er man avhengig av å forutsette en rekke parametere tidlig, som gir en usikkerhet. I denne bolken ser på de viktigste faktorene, og hvordan man kan sitte igjen med mindre usikkerhet i neste prosjekt! 

11.55 – 12.00
Spørsmål/diskusjon

1200
Avslutning

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.