NAL-kurs
Fra: 30. mai 2022
Til: 31. mai 2022
Påmeldingsfrist 24. mai 2022

Fordypning i farger

Aggregat fellesverksted, Torvhallen, Ålesund
09.00-16.00
NAL
Medlem
7450 kr
Ikke-medlem
10450 kr

Praktisk laboratorium med 2 dagers fordypning i farge og materialitet i arkitektur og rom. Maling- og pussteknikker, testing av pigmenter og ulike bindemidler for vegg, møbel/objekt, samt kalkbaserte teknikker. Deltakerne kan selv teste ut muligheter, blande farger og stille spørsmål. Ved Mette L´orange, professor i farge og Bent Erik Myrvoll, billedkunstner og muralekspert.

På kurset gis en teoretisk gjennomgang av maling- og pussteknikker, farget betong og metoder for fargeundersøkelser, etter dette blir det et praktisk fargelaboratorium med pigmenter og ulike bindemidler for vegg, møbel/objekt, samt kalkbaserte teknikker, bl.a stucco lustro og fresco mm. Det blir satt av tid til at deltakerne selv kan teste ut muligheter, blande farger og stille spørsmål.

Målet er å inspirere deltakerne til mer bevisst i valg av farger og materialitet i sine prosjekter og samtidig bidra til å motvirke de siste årenes trend med utstrakt bruk av hvitt, svart og ulike sjatteringer av grått, som vi ser mye av både i moderne bygninger, i boligområder og byer og ikke minst i interiørbladene.

«Arkitekter og interiørarkitekter har mye å hente på å tilegne seg mer kunnskap om fargens materialitet. En mer grunnleggende forståelse kan bidra til en mer personlig tilnærming til fargesetting i prosjektene, og en mer dynamisk og vakker behandling av overflater. Dette sier arkitekt MNAL og billedkunstner, tidligere professor i farge Mette L’orange, som er en av kurslederne.

Bent Erik Myrvoll er den andre kurslederen. Han er billedkunstner og muralekspert. Les mer om hans arbeider her:

Bent Myrvoll

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter og andre interesserte.

Begrenset antall deltakere

PROGRAM DAG 1:

09.30-10.00
Registrering / kaffe

10.00-10.05
Velkommen
Fagavdelingen NAL og Møre og Romsdal arkitektforening

10.05-10.45
Farger i arkitekturen. 
Litt historikk. Ulike tilnærminger til fargeplanlegging. Prinsipper og metoder for utvikling av paletter og materialitet.
Mette L’orange, arkitekt MNAL og billedkunstner

10.50-11.45
Fargenes håndverk og materielle egenskaper
Kalkbaserte teknikker. Stedsrelaterte pigmenter og utvikling av disse i forhold til kunst og arkitektur. Metoder for kartlegging og bruk av historiske farger/ ulike materialiteter.
Bent Erik Myrvold, billedkunstner og muralekspert

11.45-12.30 Lunsj

12.30-14.30
Fargenes håndverk og materielle egenskaper, verksted
Oppstart fargeverksted. Orientering rundt fargeblanding, muligheter og begrensninger. Praktisk tilrettelegging for maling.
Deltakerne får muligheter til å prøve pigmenter med ulike bindemidler (akryl, tempera, olje etc)
Bent Erik Myrvoll og Mette L´orange

14.30-14.45 Pause, kaffe

14.45-15.50
Verksted fortsetter, avslutning og diskusjon

16-00 Slutt

PROGRAM DAG 2:

09.00
Morgenmøte
Kaffe og orientering om dagens program
Fagavdelingen NAL og Møre og Romsdal arkitektforening

Faglig input ved kurslederne

10.00-12.00
Fargenes håndverk og materielle egenskaper.
Verksted fortsetter
Bent Erik Myrvoll og Mette L´orange orienterer og demonstrerer ulike kalkbaserte teknikker, det vil bli vist pigmentering i pussoverflater. Myrvoll vil demonstrere stuccolusstro teknikken. Visning av eksempler fra felles prosjekter.

Deltagerne får blant annet prøve å lage egen kalkmaling, kalk og silikat (vannglass)

12.00-12.45 Lunsj

12.45-12.45
Verkstedet fortsetter med demonstrasjon av stucco lustro
Kursdeltagere arbeider videre med egne utprøvinger

14.45-15.00
Oppsummering, diskusjon og avslutning

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Foto: Bent Erik Myrvoll

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.