Kurs og arrangementer
17. september 2021
Påmeldingsfrist 15. september 2021

Praktisk kontraktsrett

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

Har du kontroll på kontrakten? For arkitekter og arkitektkontor kan det å utforme en god kontrakt bety hele forskjellen mellom et godt ellet er mislykket prosjekt. Kurset handler om hvordan du kan benytte kontrakten som styringsverktøy i prosjektet. Advokat Grethe Gullhaug fra advokatkontoret Kluge har i samarbeid med NAL, skreddersydd dette kurset for arkitekter.

Arkitektoppdragene omfatter byggeprosjekter av ulike størrelse og kompleksitet. Prosjektene har som oftest det til felles at de strekker seg over tid, og at det ikke sjelden gjøres mindre og større endringer fra oppstart og frem til bygget er ferdig.

Både ved avtaleinngåelsen, mens oppdraget utføres og ved avslutningen av arkitektoppdraget oppstår ulike kontraktsrettslige spørsmål. Siktemålet med dette kurset er å løfte frem en del av disse problemstillingene, og gjennom dette økte arkitektens kontraktbevissthet og kontraktforståelse.

Kurset om avtalerett tar for seg aktuelle problemstillinger. Liknende kurs ble holdt i Oslo og Bergen i 2019.

Kursleder er advokat/partner Grethe Gullhaug, Kluge advokatfirma AS. Gullhaug er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise, og har bred erfaring med alle typer entrepriserettslige problemstillinger. 

Daglig leder i Arkitektgruppen Cubus, Odd Eilert Mjellem som også er foreleser på kurset har i flere sammenhenger erfart at arkitekter er tjent med økt bevissthet rundt kontrakt og kontraktsoppfølging. På kurset presenterer Mjellem sine erfaringer fra konkrete prosjekt. Han viser hvilke kontraktsmaler Cubus bruker, og hvordan de følger opp et prosjekt fra tilbudsinnlevering og frem til overlevering. Selv om arkitektoppdragene varierer i både omfang og kompleksitet er erfaringen at det gjerne er de samme spørsmål og problemstillinger knyttet til kontrakt som går igjen:

- Hva er avtalt og hva kommer i tillegg?
- Er krav om tillegg er varslet i tide?
- Dreier det seg om prosjekteringsfeil?
- Eierskap til 3D-modell/BIM-løsninger med mer

Målsetting med kurset: Innsikt og forståelse for kontrakter og avtalerett, samt å utvikle kompetanse på kontraktsutforming samt forebygge kontraktsfeil.


Målgruppe: Arkitekter og arkitektkontor, prosjektleder, saksbehandlere, og daglige ledere med ansvar for kontrakter eller som ønsker større innsikt i kontrakt- og avtalerett samt kontraktens styrende rolle i arkitektoppdrag.

Dette kurset foregår i sin helhet på ZOOM (vil ikke foreligge som opptak i ettertid).

OBS: Begrenset antall plasser!

Det er ønskelig at folk tar ordet og er aktive i kurset.

PROGRAM:
0900 – 0915
Avtaleinngåelsen.
Hvordan utformes den gode kontrakten? Hva er omfattet av oppdraget /hva er ikke omfattet?
v/Grethe Gullhaug, advokat/partner Kluge advokatfirma AS

0915 – 0945
Når det blir uenighet om hva som er avtalt. Hva da? Forholdet til endringsarbeid.
v/Grethe Gullhaug

0945 – 1030
Kontrakten som styringsverktøy og betydningen av skriftlighet i gjennomføringsfasen.
v/Grethe Gullhaug

1030 – 1045 Pause

1045-1130
Hvorfor er kontraktfokus viktig?
Om bevisst bruk av kontraktsmaler og om firmaets oppfølging av prosjekter fra tilbudsinnlevering og frem til overlevering. Eksempler og erfaringer fra konkrete prosjekter
v/ Odd Eilert Mjellem, daglig leder i Arkitektgruppen Cubus

1130-1200
Prosjekterings-/rådgivningsfeil
v/Grethe Gullhaug

Spørsmål 

1200 – Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Ill:Grete Gullhaug. Foto:Kluge

 

Nye priser gruppetilbud, pr 19.april 2021. Rabattene er basert på MNAL prisene

Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige) Hver får da 20% på sin pris
Kategori B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser
Kategori C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne rabatterte priser for studentmedlemmer og for medlemmer av NAL, NIL, NLA og Wildcard-ordningen. Fullstendig prisliste kommer opp ved påmelding.