Bygg
27. oktober 2021
Påmeldingsfrist 20. oktober 2021

Oppgradering med påbygg i tre

Arkitektenes hus
09.00-12.00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr
Ikke-medlem
2350 kr

I dag kan man forlenge levetiden til eksisterende bygg ved å lage påbygg med flere etasjer som samtidig er med å finansiere heis og øvrig oppgradering av bygget. Dette kan bidra til både energieffektivisering og til økt bokvalitet.

Den eksisterende bygningsmassen utgjør en av de mest energi- og materialkrevende strukturene samfunnet samlet forvalter, det er derfor store gevinster å hente ved å oppgradere eksisterende bygningsmasse, fremfor å rive å bygge nytt.  

I etterkrigstiden frem mot år 2000 ble det i Norge bygget veldig mange boliger som i dag er nedslitt og har lav energiytelse. Mange av disse boligene har ikke heis, noe som gjør at de er lite egnet, for et økende antall eldre i befolkningen. Et påbygg i flere etasjer kan frigjøre første etasje til nye funksjoner ved å flytte beboere oppover i etasjene. Felles takterrasse for rekreasjon og dyrkning til egen bruk kan øke bokvaliteten betydelig. Dette konseptet kan også bidra til positiv områdeutvikling ved at man kan etablerer boliger på taket, ikke bare på eksisterende boligbygg, men også på bygg med andre funksjoner.

Forlenget levetid til eksisterende bygningsmasse kan redusere utslipp og gi byggenæringen bedre kontroll med ressursbruk og avfallshåndtering. Dette viktig for å nå de bærekraftmålene vi har satt oss, og å trygge fremtidig velstand.  

På kurset får du høre om prosjektet «Treindustrielle muligheter for oppgradering og påbygg av eksisterende bygningsmasse»

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med TreFokus AS og Treindustrien

Målsetting med kurset: Si noe om bærekraft og bevisstgjøring – inspirere arkitekter til å bidra til utvikling av eksisterende bygningsmasse.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, utbyggere og andre interesserte

Program

08.30 – 09.00  Registrering / kaffe

09.00 – 09.05 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL
 

09.05 – 09.20 
Arkitektene har nå tegnet sitt siste nybygg – nå er det transformasjon som gjelder!
Aasmund Bunkholt, Trefokus

09.20 – 09.50 
Treindustrielle muligheter for oppgradering og påbygg av eksisterende bygningsmasse
Gjennomgang av lærdommer fra prosjektet. Premisser, muligheter og Inspirasjon
Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef, næringspolitikk og utvikling, Treindustrien

09.50 – 10.00 Spørsmål og diskusjon

10.00 – 10.15  Pause

Prosjekteksempler 

Rødhettestien, Tromsø:

10.15 – 11.00 
Rødhettestien 5: En historie oppgradering av boligblokk fra 1975.
Det startet med ønske om nye fasadeplater og endte med nye balkonger, etterisolering, glassutskifting, arealutvidelse for hver leilighet og UU tilgjengelighet ute og inne, nesten uten kostnad for beboerne.
Rose Marie Steinsvik, Arkitekt MNAL, Daglig leder Steinsvik arkitekter

Sannerkvartalet, Grunerløkka, Oslo

11.00 – 11.20
Hvordan få det realisert – borettslagenes rolle i oppgradering og påbygg.
Hva er behovet, hvorfor viktig? Gode grunner og gode eksempler. Installering av heis. Bedre bokvalitet for medlemmene.
Bente Johansen, Spesialrådgiver i Norske Boligbyggelag NBBL

11.20 – 11.50 
Erfaringer fra tidlig fase av prosjektet
Sannerkvartalet på Grunerløkka i Oslo
Annett Bjerke, MNAL, Sivilarkitekt, partner, daglig leder, Derlick arkitekter

11.50 – 12.00
Avsluttende kommentarer
Hva skjer fremover – hva gjør andre utenom arkitekter og ingeniører?

12.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet

Medlemmer i Tekna/NITO/RIF får NAL medlemspris på kurset - oppgi dette i kommentarfeltet

Ill: Rødhettestien, Tromsø. Foto:Ørjan M Bertelsen

Får du ikke meldt deg på kurset?
Har du problemer med å logge deg inn på Min side eller får du av andre grunner ikke meldt deg på? Ta kontakt med NAL på kurs@arkitektur.no, så hjelper vi deg.