NAL-kurs
20. januar 2022
Påmeldingsfrist 19. januar 2022

Aktuelt og nytt – lovverk og veiledninger

Digitalt
09:00-11:00
NAL
Medlem
0 kr
Ikke-medlem
1200 kr

Kort om NALs politiske arbeid, samt orientering om aktuelle høringer. Presentasjon av tre ferske veiledere fra Plan- og bygningsetaten. Advokat Anders Evjenth gir oss nyheter og aktuelt stoff fra Plan- og bygningsloven.

Om NALs politiske arbeid og aktuelle høringer - orientering om vårens kurs
Kort om aktuelle tema som NAL arbeider med samt orientering om aktuelle høringer. Det blir også gitt en kort gjennomgang av vårens kurs og arrangementer

Aktuelt og nyheter fra plan- og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Oslo kommunes prosjekt Nye boligkvaliteter. Presentasjon av temahefter.
Hvordan kan boligbyggingen i Oslo bli mer variert og mangfoldig? Nye boligkvaliteter er et prosjekt i regi av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har jobbet med byrådets ønske om flere boliger med alternative boformer, som ble definert i byrådsplattformen 2019-2023. Dette har vi gjort blant annet ved å gi ut tre temahefter. Sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap, Selvbygging – byggfellesskap, beboergrupper og egeninnsats og Byøkologiske boliger og områder er titlene på temaheftene som presenteres. 

Riksantikvarens nye Bystrategi og Klimastrategi
Revidert bystrategi (Riksantikvarens strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling) og ny Klimastrategi ble lansert høsten 2021.  Bærekraftig forvaltning og utvikling av kulturmiljøer bidrar til å skape de gode stedene hvor vi ønsker å bo, besøke og arbeide. Samtidig er ombruk og gjenbruk av eksisterende bygninger viktig for å få ned klimagassutslippene raskt. Du får høre om noen av strategienes anbefalinger om hvordan kulturmiljøer bør ivaretas og videreutvikles som ressurser i bærekraftig by- og stedsutvikling. 

PROGRAM:


0900 - 0905
Velkommen og kort om nytt fra NAL
Fagavdelingen i NAL

0905 - 0915
Aktuelle høringer
Kai Reaver, rådgiver, NAL

0915 - 0945
Aktuelt og nyheter fra Plan- og bygningsloven
Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co advokatfirma

0945 – 0950 - Spørsmål 

0950 – 1000 - Pause

1000 - 1030
Prosjekt Nye boligkvaliteter: sosiale boformer, selvbygging og byøkologi

Presentasjon av temaheftene til Plan- og bygningsetaten i Oslo
Oda Ellensdatter Solberg, arkitekt og prosjektleder i Natural State

1030 – 1100
Riksantikvarens nye Bystrategi og Klimastrategi
Anbefalinger om hvordan kulturmiljøer bør ivaretas og videreutvikles som ressurser i bærekraftig by- og stedsutvikling.
v/
Vignir Freyr Helgason, arkitekt og seniorrådgiver Riksantikvaren

1100 – Slutt

Ill.: Mykyta - stock.adobe.com / NAL

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.