NAL-kurs
24. oktober 2017

Design out waste

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
2340 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4000 kr

Bygg- og anleggssektoren er den største forbrukeren av materialressurser i Norge. Utvinning og produksjon av byggematerialer medfører store miljøbelastninger, og store mengder ender som avfall. 

Er det mulig å unngå noe av denne sløsingen ved å endre måten vi skaper arkitektur? En stor omveltning er på gang for å transformere byggeindustrien fra en bruk og kast modell til en sirkulær modell.

Arkitekten er en nøkkelperson i dette arbeidet.

 

Både Norge og EU har nedfelt mål om en sirkulær byggebransje i sitt regelverk, og en stor omveltning kan være på trappene. Det pågår nå en rekke prosjekter rundt om i Norge og Europa som utfordrer dagens praksis når det gjelder design, eierskap, prosjektering, testing, omsetting og planlegging for nye bruksfaser. Endringsdyktige planløsninger, kreativ bruk av byggeavfall, nye markeder for omsetting og nye tekniske løsninger, som for eksempel demonterbare knutepunkter er blant nye innovative løsninger.

I den sirkulære økonomien må arkitekturen bidra til lang levetid og lukkede kretsløp. På kurset presenteres aktuelle problemstillinger og eksempler på hvordan arkitekten i design- og prosjekteringsfasen er en nøkkelperson for optimalisering av ressurser i byggebransjen. Nasjonale og internasjonale forelesere deler sine erfaringer fra dette arbeidet.

Målsettingen med dette kurset er gi deg som arkitekt, interiørarkitekt, landskapsarkitekt eller byggherre en innføring i dagens utvikling når det gjelder sirkulær arkitektur, og en oversikt over forskjellige måter å prosjektere vekk avfall – Design out waste.

Kurset er utviklet i samarbeid med Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak, Lasse Kilvær, Stålforbundet samt FutureBuilt.

Illustrasjon: NAL

OM NETTKURSET DESIGN OUT WASTE: Nettkurset er et opptak av kurset "Design out waste” som ble holdt 24. oktober 2017 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

OMBRUK OG SIRKULÆR ARKITEKTUR – BEGREPER, RAMMEBETINGELSER OG STATUS

Ca 15 minutter
Design out waste
Ombruk, ombrukbarhet og endringsdyktighet, begreper innen sirkulær økonomi.
v/Anne Sigrid Nordby, arkitekt PhD, Aspiak

Ca 20 minutter
Rammebetingelser og lovverk. Ombruk og gjenvinning i byggebransjen.
Inger Grethe England, Direktoratet for byggkvalitet

Ca 20 minutter
Nullutslippsambisjoner og miljøsertifisering som drivkraft for sirkulær arkitektur.
Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

ARKITEKT- OG BYGGEBRANSJEN I EN SIRKULÆR FRAMTID – PILOTPROSJEKTER OG FoU

Ca 50 minutter
Building a Circular Future:
Hva skal til for å transformere byggeindustrien fra en "bruk og kast"-modell til en sirkulær modell?
15 prinsipper for sirkulært byggeri
Kasper Guldager Jensen, Arkitekt MAA, partner 3XN, direktør GXN

Ca 30 minutter
Ombruk av bærekonstruksjoner. Hvorfor skjer det ikke og hva kan arkitekten gjøre?
Lasse Kilvær, prosjektleder, Norsk stålforbund

RESSURSOPTIMALISERING VED RIVING, REHAB OG HÅNDTERING AV AVFALL

Ca 20 minutter
Historien om gjenvinning i byggebransjen og utvikling av krav til kildesortering og miljøkartlegging
Eirik Wærner, Hjellnes Consult

Ca 20 minutter
Hvordan gripe an ressursoptimalisering i et riveprosjekt? Muligheter og begrensninger, markedsvurderinger.

Asbjørg Næss, sivilingeniør, Civitas

Ca 50 minutter
Materialflytarkitektene – å plassere seg der man trengs.
Historien om hvordan ROTOR begynte med ombruk, hvordan de vurderer inventar og konseptene Vademecum og Opalis.
Lionel Devlieger, Rotor, Belgia
Rotor er et Brussel-basert design og forskningskollektiv som samler mennesker som er interessert i materialstrømmer i industri- og byggebransjen.

SIRKULÆR ARKITEKTUR I PRAKSIS - NORDISKE PROSJEKTEKSEMPLER

(Ca 50 minutter)
Uten skønhed – ingen bæredyktighed.
Søren Nielsen, arkitekt MAA og partner, Tegnestuen Vandkunsten

(Ca 25 minutter)
Den nye katedralen – Hvordan redde verden og hvorfor vi må tjene penger på det
Maria Mynors og Rebecca Saxe Moldekleiv, masterstudenter innen byggeteknikk og arkitektur ved NMBU
Nicolai Riise, arkitekt MNAL, konsernleder MAD Arkitekter

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.