NAL-kurs
27. januar 2022
Påmeldingsfrist 20. januar 2022

Landskapsarkitektur i små prosjekter

Arkitektenes hus og direkte strømming
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Hvordan lykkes med god landskapsarkitektur og stedstilpasning i små prosjekter og hvordan får vi til et godt samarbeid på tvers av fagene: arkitekt, landskapsarkitekt og landkapsingeniør mfl. for å få til de beste løsningene?

Hvordan kan f.eks. arkitekter som arbeider med mindre prosjekter argumentere for å bringe inn den relevante spisskompetanse? Det kan dreie seg om tilpasninger og terrengbearbeiding på eneboligtomter, utforming av hager, bakgårder, inngangspartier, mindre offentlige og halvoffentlige rom, parkering og små lekeplasser, samt håndtering av overvann i ulike sammenhenger. 

Med dagens utfordringer knyttet til klimaendringer, er det ekstra viktig at de ulike fagene sammen kan bidra til mer miljøvennlige løsninger, som ivaretar natur og biologisk mangfold. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt / landskapsarkitekt Iwan Thomson og arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller  

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, arealplanleggere og andre interesserte

08.30 – 09.00
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ fagavdelingen i NAL

09.05 – 09.20
Introduksjon - hvordan få til godt samarbeid – om tverrfaglighet 
Hvilke argumenter kan man bruke få utløst potensialet for tilpasning i landskapet? Hvordan få til de gode løsninger – argumentere for spisskompetanse. Hva kan arkitekten løse selv i små prosjekter.
Hvem og hvordan spør man om bistand til å gjøre det selv?
Iwan Thomsen, arkitekt og landskapsarkitekt, Lala Tøyen, Oslo

09.20 – 09.45
Fremtidens arkitektur og landskaper er definert i et økologisk paradigme som krever bredt samarbeid og overføring av dyp kunnskap
Nye forventninger om samarbeid og økologi gir arkitekter og landskapsarkitekter muligheter til å utfolde seg i mangfoldet av forbindelser og foldinger mellom lag av kunnskap og praksis. 
Gisle Løkken, arkitekt MNAL, 70°N arkitektur, Tromsø

09.45 – 09.55
Spørsmål og samtale

09.55 – 10.10
Gode råd, og tips om hvor du finner aktuell kunnskap og informasjon
Aktuelle ark fra Byggforskserien, veileder for byrom (KMD), veileder sykkelparkering mfl. Valg av materialer, løsninger for utendørs tilrettelegging for universell utforming. Presentasjon av konkrete prosjekter.
Olav Fergus Kvalnes, arkitekt, Lala Tøyen, Oslo

10.10 – 10.15
Spørsmål

10.15 – 10.30   
Pause

10.30 – 10.50  
Når kan du trenger bistand fra en landskapsingeniør i små prosjekter?
Hvorfor blir ikke landskapsingeniøren oftere engasjert til oppdrag i små prosjekter? Kanskje landskapsingeniøren kan gi råd på en mer uforpliktende måte?
Ivar Nilsen, landskapsingeniør, nestleder, LINK Landskap, Oslo

10.50 – 11.00
Spørsmål og samtale  

11.00 – 11.45
Når landskapet bestemmer
Prosjekteksempler i strandsonen
Svein Lund, arkitekt MNAL, Lundhagem, Oslo

11.45 - 12.45  
Lunsj

12.45 -13.15 
Arkitekturen som en del av landskapet
Sømløse nivåer mellom landskap og interiør i variert terreng
Thomas Liu, arkitekt Atelier Oslo, Oslo

13.15 – 14.15 
Hva er viktig å tenke på ved oppstarten av ethvert prosjekt?
Det er ikke alle prosjekter som er store – uansett er det viktig å bringe landskapsarkitekten inn tidlig i prosjektene. Ved å gi innspill på et tidlig stadium kan en byggherre spare både tid og penger, f.eks. ved å unngå dispensasjoner, unødvendig terrenginngrep og tap av natur og biologisk mangfold.
Kjersti Håbjørg, Bar Bakke, landskapsarkitekter, Oslo

14.15 -14.30
Spørsmål og samtale   

14.30 -14.45   
Pause

14.45 – 15.30
Working Hand in Hand
At times a collaboration between architects and landscape architects makes a lot of sense. And, at other times, it makes less sense. Through a selection of projects, I will share my experience of such collaborations, focusing on my approach from the landscape’s perspective.
Anouk Vogel, landscape architect, Anouk Vogel Landscape Architecture, Amsterdam

Spørsmål og samtale

15.45   

Slutt

 

Med forbehold om endringer

Ill: Sørligata på Tøyen, Oslo. Foto: Lala Tøyen

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.