NAL-kurs
27. januar 2022

Landskapsarkitektur i små prosjekter

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Hvordan lykkes med god landskapsarkitektur og stedstilpasning i små prosjekter og hvordan får vi til et godt samarbeid på tvers av fagene: arkitekt, landskapsarkitekt og landkapsingeniør mfl. for å få til de beste løsningene?

Dette kurset er et redigert opptak fra 27.01.2022

Hvordan kan f.eks. arkitekter som arbeider med mindre prosjekter argumentere for å bringe inn den relevante spisskompetanse? Det kan dreie seg om tilpasninger og terrengbearbeiding på eneboligtomter, utforming av hager, bakgårder, inngangspartier, mindre offentlige og halvoffentlige rom, parkering og små lekeplasser, samt håndtering av overvann i ulike sammenhenger. 

Med dagens utfordringer knyttet til klimaendringer, er det ekstra viktig at de ulike fagene sammen kan bidra til mer miljøvennlige løsninger, som ivaretar natur og biologisk mangfold. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt / landskapsarkitekt Iwan Thomson og arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller  

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, arealplanleggere og andre interesserte

Ca 30 min
Introduksjon - hvordan få til godt samarbeid – om tverrfaglighet 
Hvilke argumenter kan man bruke få utløst potensialet for tilpasning i landskapet? Hvordan få til de gode løsninger – argumentere for spisskompetanse. Hva kan arkitekten løse selv i små prosjekter.
Hvem og hvordan spør man om bistand til å gjøre det selv?
Om to nyttige veiledere.
Iwan Thomsen, arkitekt og landskapsarkitekt, Lala Tøyen, Oslo

ca 1 time
Fremtidens arkitektur og landskaper er definert i et økologisk paradigme som krever bredt samarbeid og overføring av dyp kunnskap
Nye forventninger om samarbeid og økologi gir arkitekter og landskapsarkitekter muligheter til å utfolde seg i mangfoldet av forbindelser og foldinger mellom lag av kunnskap og praksis. 
Gisle Løkken, arkitekt MNAL, 70°N arkitektur, Tromsø

ca 1 time

Når landskapet bestemmer
Prosjekteksempler i strandsonen
Svein Lund, arkitekt MNAL, Lundhagem, Oslo

ca 50 min 
Arkitekturen som en del av landskapet
Sømløse nivåer mellom landskap og interiør i variert terreng
Thomas Liu, arkitekt Atelier Oslo, Oslo

ca 1 time
Hva er viktig å tenke på ved oppstarten av ethvert prosjekt?
Det er ikke alle prosjekter som er store – uansett er det viktig å bringe landskapsarkitekten inn tidlig i prosjektene. Ved å gi innspill på et tidlig stadium kan en byggherre spare både tid og penger, f.eks. ved å unngå dispensasjoner, unødvendig terrenginngrep og tap av natur og biologisk mangfold.
Kjersti Håbjørg, Bar Bakke, landskapsarkitekter, Oslo


ca 50 min
Working Hand in Hand
At times a collaboration between architects and landscape architects makes a lot of sense. And, at other times, it makes less sense. Through a selection of projects, I will share my experience of such collaborations, focusing on my approach from the landscape’s perspective.
Anouk Vogel, landscape architect, Anouk Vogel Landscape Architecture, Amsterdam

 

Ill: Sørligata på Tøyen, Oslo. Foto: Lala Tøyen

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.