Fagdag
Fra: 31. mai 2022
Til: 01. juni 2022
Påmeldingsfrist 29. april 2022

Svømmehallkompetanse

09.00-16.00
Medlem
11750 kr
Ikke-medlem
14250 kr

Fagkonferansen arrangeres på X-Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo, 31. mai til 1. juni 2022 med forutgående studietur til flere bade- og svømmeanlegg 7. mars. Konferansen som har vært avholdt hvert andre år siden 2010 og er et samarbeid mellom NITO, Tekna, Norske arkitekters landsforbund (NAL), NTNU/SIAT – Senter for idrettsanlegg og teknologi og fagtidsskriftet Badeteknisk Forum. 

Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Svømming og bading er det fritidstilbudet som når frem til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper. Lovfestede kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene.

Det gis offentlige tilskudd til bade- og svømmeanlegg, bl.a. gjennom spillemiddelordningen og gunstige lånebetingelser fra Staten. Det er satt i gang en rekke tiltak for å etablere flere kostnadseffektive anlegg. Mange bade- og svømmeanlegg står i fare for å bli stengt eller lagt ned, og etterslepet på rehabilitering er stort. 

Fagmiljøene samles for å dele sine erfaringer, og videreutvikle sine kunnskaper.

Målsetting: Formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for rehabiliterte og fremtidige bade- og svømmeanlegg. 

MålgruppeRådgivere, planleggere, politikere, byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og eiere og driftere av bade- og svømmeanlegg med flere.

Tid og sted

31- mai - 1. juni 2022, X-Meeting Point, Hellerudsletta, Lillestrøm

Deltakeravgift

Medlemmer NITO, Tekna og NAL; kr 11750,-

Andre; kr 14250,-

 

Detaljert program og påmelding finner du på NITOs nettsider (Meld på-knappen).

 

Foto: Adobe Stock, Andre Yarmyag

 

 

 

 

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.