NAL-kurs
25. august 2022
Påmeldingsfrist 24. august 2022

Nytt om regelverk

Arkitektenes Hus og direkte strømming
09.00-11.00
NAL
Medlem
0 kr
Ikke-medlem
1200 kr

Kort om NALs politiske arbeid, samt orientering om aktuelle høringer. Presentasjon av tre ferske veiledere fra Plan- og bygningsetaten. Advokat Anders Evjenth gir oss nyheter og aktuelt stoff fra Plan- og bygningsloven. EUs taksonomi.

Om NALs politiske arbeid og aktuelle høringer - orientering om vårens kurs
Kort om aktuelle tema som NAL arbeider med samt orientering om aktuelle høringer. Det blir også gitt en kort gjennomgang av vårens kurs og arrangementer

Aktuelt og nyheter fra plan- og bygningsloven
Det gjøres stadig endringer, større eller mindre, i Plan- og bygningsloven. Advokat Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co Advokatfirma forteller om hvilke endringer som har kommet og hvilke som nå er på trappene.

Oslo kommunes prosjekt Nye boligkvaliteter. Presentasjon av temahefter.

Hvordan kan boligbyggingen i Oslo bli mer variert og mangfoldig? Nye boligkvaliteter er et prosjekt i regi av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har jobbet med byrådets ønske om flere boliger med alternative boformer, som ble definert i byrådsplattformen 2019-2023. Dette har vi gjort blant annet ved å gi ut tre temahefter. Sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap, Selvbygging – byggfellesskap, beboergrupper og egeninnsats og Byøkologiske boliger og områder er titlene på temaheftene som presenteres. 

PROGRAM:

09.00 - 09.05
Velkommen og kort om nytt fra NAL
Fagavdelingen i NAL

09.05 - 09.15
Aktuelle høringer
Kai Reaver, rådgiver, NAL


09.15 - 09.45

Aktuelt og nyheter fra Plan- og bygningsloven

Anders Evjenth, Advokat, Partner, Bull & co advokatfirma

09.45 - 09.50 Spørsmål

09.50 - 10.00 Pause

10.00 - 10.30

Prosjekt Nye boligkvaliteter: sosiale boformer, selvbygging og byøkologi

Presentasjon av temaheftene til Plan- og bygningsetaten i Oslo

Oda Ellensdatter Solberg, arkitekt og prosjektleder i Natural State

10.30 - 11.00

Ny digital veileder forenkler arbeid på eksisterende bygg

Therese Brøndum, avd dir DiBK


11.00 Slutt

Med forbehold om endringer

 

Illustrasjon: stock.adobe.com

 

 

 

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.