NAL-kurs
27. mai 2020

Bygningsfysikk

Digitalt
09.00-13.00
NAL
Medlem
1800 kr
Studentmedlem
125 kr

Som arkitekt ønsker du å kanskje å prøve nye materialer og løsninger i ditt neste prosjekt. Hvordan får du til det, samtidig som bygget tilfredsstiller strenge energikrav og tåler møtet med et krevende uteklima? Det kan du lære mer om i dette kurset!

Hvilke konsekvenser kan lek med geometriske former få for prosjektets tekniske løsninger og økonomi? Hvorfor råtner trekledningen du trodde var vedlikeholdsfri? Hva kan du lære av byggskader forårsaket av prosjekteringsfeil? Dette er noe av det du får svar på i NALs kurs om bygningsfysikk.

Kurset er satt sammen med tanke på å formidle nyttig kunnskap som du kan bruke i ditt neste prosjekt, og er utviklet i samarbeid med den erfarne bygningsfysikeren Pål Kjetil Eian, Norconsult.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører

OM NETTKURSET DE KRITISKE BYGGDETALJENE
Nettkurset "De kritiske byggdetaljene: Ta bygningsfysikken på alvor" er et opptak av kurset som ble holdt 27. mai  2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags digitalt dags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

PROGRAM

Ca 30 minutter
Introduksjon til temaet kritiske byggdetaljer
Pål Kjetil Eian, avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Ca 45 minutter
Kreative geometriske former – konsekvenser for tekniske løsninger og prosjektøkonomi
John Lewis, arkitekt, prosjekteringsleder Vedal Entreprenør

Ca 45 minutter
Trekledninger – hvorfor råtner det vi trodde var vedlikeholdsfritt? Hva bør vi gjøre?
Mari Sand Austigard, seniorrådgiver, Mycoteam AS

Ca 45 minutter
Byggskader forårsaket av prosjekteringsfeil, hva kan vi lære?
Hvordan kvalitetssikre dine egne detaljer og løsninger
Pål Kjetil Eian, avdelingsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Ca 45 minutter
Arkitektur og detaljering – Gode detaljer er avgjørende
Thomas Liu, arkitekt og partner, Atelier Oslo

Ca 45 minutter
Hvorfor trenger vi dampsperrer i bygningene våre? Og visste du at de også har blitt smarte?
Stig Geving, Professor i Bygningsfysikk, NTNU

Ca 45 minutter
Metallkledning og –beslag. Hva må vi tenke på?
Franco Blöchlinger, daglig leder Metallplan AS

Ca 45 minutter
Systemfasader – forstå de grunnleggende prinsippene!
Axel Bjørnulf, bygningsfysiker Norconsult AS

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.