NAL-kurs
11. februar 2016

Utbygging av loft

Digitalt
09:00-12:00
NAL
Medlem
1500 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2300 kr

Utbygging av loft byr på mange ulike utfordringer knyttet til lys og planløsning, detaljering og bygningsfysikk. Samtidig må man følge kravene i regelverket, alt fra brannkrav til bevaringshensyn. På dette halvdagskurset lærer du både om regelverk og arkitektoniske og bygningsmessige utfordringer. Du får også presentert gode eksempler på utbygde loft.

På kurset blir det en gjennomgang av Oslo kommunens nylig reviderte loftsveileder, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. De siste endringene ble initiert fra politisk hold for å møte økende behov og etterspørsel etter boliger i Oslo. Samtidig var  det et ønske om å gjøre reglene enklere slik at det blir lettere å utnytte denne verdifulle arealressursen bedre. 

Dette kurset har Oslo som eksempel og utgangspunkt, men mange av problemstillingene er også relevante for andre byer i landet med potensialer i uutnyttede arealer på loft. 

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, interiørarkitekter og byggesaksbehandlere.

PROGRAM:
Presentasjon av Oslo kommunes loftsveileder (revidert 2015)
v/ Arild Jacobsen, seniorarkitekt. Enhet for bolig og næring - Tett by, Avdeling for byggeprosjekter PBE, Oslo kommune

Hvordan ta vare på de arkitektoniske og historiske verdiene ved utbygging av gamle loft?
v/Morten Stige, avdelingsleder Byantikvaren i Oslo kommune

Branntekniske bestemmelser
v/ Dag Leyre Olsen, sivilarkitekt MNAL, Niels Torp as arkitekter 

Bygningsfysiske utfordringer knyttet til loftsutbygginger
v/ Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult                   

Eksempel på loftsutbygging – etter ny veileder
v/Bergur Briem, arkitekt, R21 Arkittekter AS

 

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard. Husk å logge inn før du melder deg på dersom du er NAL-medlem eller tidligere kursdeltaker.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.