NAL mener
Publisert 06. april 20
Av: Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund

Arkitektene i pandemiens tid

På få uker har samfunnet gått i krisemodus og bransje etter bransje merker de ekstraordinære tiltakene som er satt i verk for å begrense spredning av korona-viruset.

Publisert 06.04.2020
Av: Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund
Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund
Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: Erik Burås / Studio B13

Det som startet med stans i flynæringen, har spredt seg som ild i tørt gress, og det er ingen som nå ikke er berørt – heller ikke arkitektbransjen. Allerede etter kort tid har mange arkitekter blitt permitterte, og selv om den umiddelbare krisen skulle bedre seg ut over våren, vil mange bedrifter komme til å slite i lang tid fremover.  

På tross av at arkitektfaget har gjennomgått en lang periode med formell deregulering og liberalisering, har arkitekten fremdeles en solid posisjon. I ekstreme situasjoner, som den vi nå står i, blir det svært tydelig hvor sårbart vårt moderne samfunn kan være, og hvor viktig det er å bygge bærekraftige og robuste samfunn for fremtiden. Som samfunnsplanlegger og samfunnsaktør har arkitekten en unik mulighet til å bidra til dette, fordi det alltid vil være behov for arkitektens kombinasjon av kreativitet, kunnskap og kompetanse.  

Mange av NALs inntekter er knyttet til publikumsrettede aktiviteter. Når nesten alt dette har blitt umulig å gjennomføre, krever det umiddelbare tiltak og reduksjon i vår virksomhet. Det gjør det nødvendig for oss å sortere i våre aktiviteter, definere hva som er viktigst i denne situasjonen og som til og med berører det eksistensielle.

Derfor er dette NALs strategi; vi ønsker å bruke krisen til å bli tydeligere og bedre – på det som er viktig for arkitektene og for samfunnet. Vi vil arbeide med en felles offensiv i faget for å skape nye og kreative ideer og tiltak, slik at vi kanskje etter hvert kan klare å bruke denne krisen til å komme styrket ut, som et tydelig fag, og en unik samfunnsnyttig kompetanse.

Gisle Løkken,
president
Norske arkitekters landsforbund