Folk
Publisert 15. oktober 21
Av: Børge Sildnes

Benjamin Barth er ny fagrådgiver i NAL

- Som samfunnsengasjert arkitekt er jeg opptatt av fagstandens samfunnsansvar og arkitektens rolle som samfunnsbygger.

Publisert 15.10.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Benjamin Barth, fagrådgiver i NAL. Foto: Børge Sildnes, NAL
Benjamin Barth, fagrådgiver i NAL. Foto: Børge Sildnes, NAL

Benjamin er utdannet fra Bergen arkitekthøgskole og Oxford Brooks University, og har ti års arbeidserfaring med prosjektutvikling, byplanlegging og formidling i privat og offentlig sektor. Han er nå ansatt i NAL i en prosjektstilling.

- Hvorfor ønsker du jobbe i Norske arkitekters landsforbund?
- Store samfunnsendringer innenfor klima, natur, teknologi, mobilitet, arbeidsliv, bolig- og byutvikling gjør at premissene for vårt arbeid stadig endrer seg. Ved å sikre en helhetlig forståelse av disse utfordringene, kan NAL bidra til at arkitekter kan gi gode arkitektoniske svar til alle oppgavene vi står overfor. Dette gjelder også bærekraftig by- og stedsutvikling, som jeg tror blir enda viktigere framover.

- Jeg kjenner organisasjonen godt fra tiden som studentrepresentant i NALs representantskap, studentblogger på arkitektnytt.no og senere journalist i Arkitektnytt. Nå er jeg motivert for å ta med mine erfaringer og perspektiver inn i fagavdelingens pågående arbeid.

- Hva blir dine hovedoppgaver i NAL?
- I fagavdelingen vil jeg primært holde i stedsutviklingsprosjekter i Bylivsenteret og prosjektet Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn. Så håper jeg naturligvis å bidra positivt til pågående prosjekter og NALs faglige diskusjoner, sier Benjamin.