Folk
Publisert 18. august 21
Av: Børge Sildnes

Daniel Lund Godbolt er ny fagrådgiver i NAL

- Arkitekturopprøret bekrefter, om ikke annet, at faget vårt engasjerer mange, sier det nyeste tilskuddet i fagavdelingen.

Publisert 18.08.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av fagrådgiver Daniel Lund Godbolt
Fagrådgiver Daniel Lund Godbolt. Foto: Børge Sildnes, NAL

Kanskje blir en effekt av arkitekturopprøret at arkitektene får større handlingsrom?

Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i NAL

Daniel er utdannet arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole i København. Han har også en etterutdanning i strategisk kommunikasjon. Etter ti år i Danmark flyttet han tilbake til Norge i 2017.

- Jeg har erfaring fra privat og offentlig sektor og har jobbet med arkitektur- og byutviklingsspørsmål i ulike skalaer og faser. Interiør, bevaringsverdige bygg, konkurranser og tilrettelegging av bylivsaktiviterer. I tillegg har jeg de siste årene jobbet med formidling og kommunikasjon.

- Hvorfor ønsket du å jobbe i Norske arkitekters landsforbund?
- Først og fremt fordi jeg mener arkitektur er av stor betydning for samfunnet og bør få en enda mer fremtredende plass. NAL har en sentral rolle i nettopp dette arbeidet med å fremme og synliggjøre arkitekturens samfunnsverdi og styrke arkitektenes rammevilkår.

- Det vi tegner berører oss alle, i dag og i morgen. Men byggene og byene vi omgis av er et resultat av komplekse prosesser med mange involverte. Kanskje blir en effekt av arkitekturopprøret at arkitektene får større handlingsrom? Kanskje legitimerer det at god arkitektur har betydning og må satses på og viser oss at vi bør bli bedre til å ta vare på det vi har? Arkitektur kan skape vakre byer, men også bedre vilkår for hvordan vi lever, arbeider og møter hverandre - og er en nøkkel for at vi skal oppnå klimamålene.

- Hva blir hovedoppgavene i din nye jobb?
- Hos NAL er jeg ansatt i fagavdelingen og vil bidra her på flere fronter. Blant annet overtar jeg i en periode Brød og miljø og prosjektet Bopilot. Jeg kommer også til jobbe en del med politisk påvirkning og fagdagene våre, sier Daniel.