NAL mener
Publisert 13. oktober 21
Av: Annicken Vargel

Fortsatt satsing på bærekraftig by- og stedsutvikling

– Bærekraftig by- og stedsutvikling tas på alvor, men det må satses mer, sier generalsekretær Kari Bucher. I statsbudsjettet for 2022 opprettholdes bevilgningen på 2 millioner til Bylivsenteret, NALs satsning på bærekraftig by- og stedsutvikling.

Publisert 13.10.2021
Av: Annicken Vargel

– NAL er glade for at regjeringen opprettholder finansieringen av Bylivsenteret som jobber med bærekraftig steds- og byutvikling over hele landet. Dette er et veldig etterspurt tilbud, og vi kunne ha doblet innsatsen om vi hadde hatt flere midler, sier generalsekretær Kari Bucher.

– Vi kommer derfor til å jobbe for å få utvidet denne bevilgningen. Bylivsenterets arbeid er helt i tråd med den nye regjeringens satsing på distriktsutvikling, bærekraft og miljø, sier hun.

Målet for NALs arbeid med Bylivsenteret er å skape gode, sosiale og klimavennlige levevilkår for folk flest på deres egne premisser i godt samspill mellom lokalpolitikere og næringsliv. Senteret bistår landets kommuner med stedsutviklingsprosesser, og bidrar til å styrke plan- og arkitekturkompetansen.

Siden oppstarten i 2016 har Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret bistått kommuner landet rundt med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser. Midlene over statsbudsjettet sikrer at NAL kan opprettholde og videreutvikle tilbudet.