Kurs og arrangement
Publisert 21. mai 21
Av: Børge Sildnes

Se opptak av frokostdebatten 21. mai: Fra hytte til bolig - er fritiden vår bærekraftig?

Det er behov for nye idealer for hytteutbygging i fjellet. Har vi vært framsynte nok i overgangen fra utbygging av frittstående hytter til ulike former for feltutbygging?

Publisert 21.05.2021
Av: Børge Sildnes

I debatten var det innlegg fra Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N; Tor Arnesen, forsker ved Høyskolen Innlandet; Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU og Hanne Astrup Velure, som er leder for utmarkskommunenes sammenslutning.

Se opptaket av debatten

Om debatten

I gamle dager var hytta på fjellet et lite hus der omgivelsene var naturopplevelser, i motsetning til byen, der andre bygninger og veier danner fysiske rammer for livet. I dag er omfanget av hytteutbyggingene for lengst så stort at skillet mellom disse to er visket ut, uten at vi har tatt konsekvensen av det. Hvordan skal vi forvalte den norske fritidsboligutbyggingen?

Vi spør i debatten om hvorfor vi har fått et ensidig negativt søkelys på hyttekulturen, samtidig som ti prosent av oss ønsker å kjøpe seg hytte. Er det mulig å kombinere det med kvalitet på stedsutvikling og bærekraftig arealbruk?

Målgruppe:

Arkitekter, arealplanleggere, kommuneansatte, planleggere, saksbehandlere, politikere og andre.

Program

Velkommen og kort introduksjon til temaet
Måns Davidson, Fagrådgiver, NAL

Møteleder innleder med brannfakkel
Gaute Brochmann, Redaktør Arkitektur N

... så, vi bytta ut hytta, men, ble det rolig med nok en bolig?
Fra den enkle og spredtbygde hytta til den feltutbygde høgstandard fritidsboligen - fra sjølbyggeriet til katalogbyggeriet. Hva ble vunnet, hva ble tapt, og hvor går veien?
Tor Arnesen, Forsker Høyskolen i Innlandet

Urbaniser fjellet! Hvordan bevare naturen, gi flere tilgang og øke lokal verdiskapning.
En rekke norske kommuner ønsker å få flere hytter fordi de mener det gir mer sysselsetting og verdiskapning. Dessuten blir de lokale økonomiske gevinstene ofte heller diskutable. Men det finnes bedre løsninger. Vi bør i større grad skape tjenesteøkonomiske gevinster enn rene eiendomsgevinster.
Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis ved NMBU

Bærekraftig hytteutbygging handler om å se helheten – både i mikro- og makroperspektiv.
Er vi gode nok på å få med alle samfunnsperspektiver – særlig de som går ut over det naturvernfaglige - i spørsmålet om hytteutbygging? Hvordan ivaretar vi den lokaldemokratiske dimensjonen? Hvordan sikre bærekraftige løsninger som baserer seg på hvordan mange nordmenn lever sine liv?
Hanne Alstrup Velure, Leder Utmarkskommunenes Sammenslutning USS

Diskusjon og konklusjon
ledes av Gaute Brochmann, redaktør Arkitektur N

Oppsummering