NAL mener
Publisert 22. juni 21
Av: Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund

NAL i funksjonell og visuell fornyelse

18. mai lanserte NAL nye nettsider – en lenge etterlengtet fornyelse som gjør det lettere og mer intuitivt å finne informasjonen den enkelte trenger, og ikke minst blir det mye enklere å oppdatere og holde sidene ved like.

Publisert 22.06.2021
Av: Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund

At nettsidene er lette og tiltalende er selvsagt viktig, men det aller viktigste er at vi nå har en plattform som kan tilpasses endrede behov i lang tid fremover. Sakte, men sikkert, skjer det enda flere fornyelser. Alle tilknyttede plattformer og funksjoner, slik som nye kurssider, nytt medlemssystem og nytt økonomisystem, fases inn etter hvert som disse blir klar, og litt utpå høsten bør det ha kommet så langt at alt virker sømløst sammen. Dette er til glede for både sekretariatet og alle medlemmer, og ikke minst for lokalforeningene som da har gode og enkelt tilgjengelige hjemmesider, men også full oversikt over både egne arrangement og arrangement i andre lokalforeninger.

Denne oversikten, kalenderen, der all aktivitet sentralt og lokalt programmeres inn, er en nyvinning med et stort potensial for NALs medlemmer. 2020/21 har virkelig lært oss å tenke digital kommunikasjon og formidling, og når det meste etter hvert strømmes, åpnes også en helt ny mulighet for alle NAL-medlemmer til å få glede av forelesninger og debatter som foregår helt andre steder. Og, det åpner også opp for nye initiativer fra enkeltmedlemmer og lokalforeninger som vi kan håpe mange vil benytte seg av.

Men det stopper ikke her. I mai vedtok landsstyret å iverksette sammenslåingen av våre to redaksjoner, med en skisse til en fornyelse av både nyhets- og magasinformidling, digitalt og på papir. Hvordan de endelige formatene kommer til å bli, er det litt for tidlig å si noe om, men alle endringer som gjøres skal skje med en klar målsetting om å være ledende på journalistikk, debatt og formidling av alt som har med fagets bredde og dybde å gjøre. Som alltid gjelder det da å ha gode folk på oppgaven, men det gjelder også å definere en tydelig ambisjon, og ikke minst dreier det seg også her om å utnytte ressursene vi har til rådighet på en best mulig måte.

Til en del av endringsprosessen trenger vi også å bringe inn mere ressurser, som når vi skal fornye prosjektdatabasen. Som med alt det andre av elektronisk formidling, går også databasen inn i en ny tid, der forventningene er høyere enn da den ble startet opp. NAL søker derfor samarbeid til en total fornyelse av en prosjektdatabase vi mener skal bli et viktig verktøy for alle som jobber med arkitektur og bærekraft – til å hente ny kunnskap og sammenliknbare data for bærekraftig arkitektur og byutvikling.

Når alt etter hvert kommer på plass, gir det oss godt funksjonelle systemer som også sparer oss for tid og ergrelser som til nå har vært brukt på utdaterte systemer som ikke snakker sammen. Etter hvert skal vi derfor også kunne omdisponere ressurser til nytt produktivt arbeid. Så selv om alt ikke er like direkte merkbart for den enkelte, markerer de nye nettsidene starten på en fornyelse av en lenge forsømt del av vår virksomhet.

Og slik må det være i en organisasjon som står i et kontinuerlig endringsbilde. Vår virksomhet kan ikke være statisk, fordi alle premissene for arkitektfaget endrer seg raskt, og hele tiden. Det eneste vi kan være sikre på er at uansett endringer og utfordringer så vil den kreative delen av faget alltid være viktig, og når NAL har ambisjoner om å være et omdreiningspunkt for faglig kreativitet og innovasjon, må vi ha arbeidsverktøy som gir oss disse mulighetene.

Gisle Løkken
president
Norske arkitekters landsforbund

Illustrasjon: Børge Bredenbekk