Om NAL
Publisert 02. september 21
Av: Børge Sildnes

Nytt medlemssystem i NAL

Endelig kan vi lansere vårt nye medlemssystem. Med det får medlemmene en ny Min side, og alle kurs og arrangement fra NAL og lokalforeningene kan vises i en samlet oversikt på arkitektur.no.

Publisert 02.09.2021
Av: Børge Sildnes

NAL går nå over til å bruke medlemssystemet Mysoft. I organisasjonen vil det føre til effektivisering og bedre arbeidsflyt – mens den mest merkbare endringen for medlemmer blir nye kurssider med oversikt over alle arrangement i organisasjonen.

- Et nytt medlemssystem har lenge stått på listen over det som må fornyes og moderniseres, både sentralt i organisasjonen og hos lokalforeningene. Arbeidet har vært planlagt lenge, men ble forsinket underveis på grunn av pandemien. I fjor høst ble det satt i gang igjen med full kraft. Vi er veldig fornøyde og stolte av resultatet, sier generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund.

Mysoft er en av de største leverandørene av medlemssystem på det norske markedet, og har blant andre Norsk sykepleierforbund, Norsk journalistlag, Norsk tjenestemannslag og Human-Etisk forbund på kundelisten.

Medlemmer vil nå oppleve raskere saksbehandling og bedre service ved for eksempel innmelding. Medlemmer og kursdeltagere får tilgang till Min side hvor de kan:

  • Oppdatere kontaktinformasjon
  • Se hvilke kurs de har deltatt på
  • Få kursbevis
  • Se tilsendte fakturaer

Lokalforeningene har tidligere ikke hatt direkte tilgang til informasjon om sine medlemmer, men måtte gå via sekretariatet. Nå kan de selv logge seg inn og se hvem som er lokalforeningens medlemmer, opprette kurs- og arrangement som vises i felles kalender på nettsiden og kommunisere direkte til alle eller deler av medlemsgruppen via medlemssystemet.

Kursavdelingen får en ny kalender med et bedre og mer intuitivt og oversiktlig design, og flere prosesser som angår økonomi og fakturering blir automatisert.

Med overgangen til nytt medlemssystem, lanserer vi også en felles kurs- og arrangementskalender for hele organisasjonen – til glede for medlemmer som nå kan få den totale oversikten av aktiviteter.

- Denne oversikten er en nyvinning med et stort potensial for NALs medlemmer. Det siste halvannet året har virkelig lært oss å tenke digital kommunikasjon og formidling, og når det meste etter hvert strømmes, åpnes også en helt ny mulighet for alle NAL-medlemmer til å få glede av forelesninger og debatter som foregår helt andre steder. Og, det åpner også opp for nye initiativer fra enkeltmedlemmer og lokalforeninger som vi kan håpe mange vil benytte seg av, sier president Gisle Løkken.

Alle medlemmer og kursdeltagere må logge inn og lage seg et nytt passord, og kontrollere at personopplysningene vi har registrert er korrekte.