I media
Publisert 04. februar 22
Av: Gisle Nataas

Hva er alternativet til åpenhet og demokratiske prosesser?

– Den viktigste grunnen til å ha en arkitektkonkurranse er at man da tidlig i prosessen får konkrete og ulike skisser på hvordan bygget kan organiseres og utformes, skriver konkurranseansvarlig Gisle Nataas, i Arkitektnytt.

Publisert 04.02.2022
Av: Gisle Nataas
Gisle Nataas Foto: Cesc Sales
Gisle Nataas Foto: Cesc Sales

Arild Eriksen har i forbindelse med utlysningen av prekvalifisering til plan- og designkonkurransen ved Lillehammer museum, stilt spørsmål om Norske arkitekters landsforbunds støtte og arbeid med arkitektkonkurranser. Eriksen mener NAL her er i en etisk gråsone, og at Snøhetta burde tegne museumsbygget og videreutvikle skisseprosjektet. «Faktisk så bør Norske arkitekters landsforbund vurdere om det i det hele tatt bør oppfordres til konkurranse, men i stedet se på andre modeller», skriver han i en kommentar på Facebook, med et ferskt eksempel fra Urnes: «125 konkurranseutkast til eksempelvis Urnes betyr rundt 40 mill. i prosjektering om hvert kontor bruker 300 timer hver. Dette er timer som kunne vært brukt klokere.»