I media
Publisert 07. september 22
Av: Børge Sildnes

Kommer med råd til Plan- og bygningsetaten

Arkitektorganisasjonene ønsker mindre detaljstyring og bedre kommunikasjon.

Publisert 07.09.2022
Av: Børge Sildnes
NAL-president Adnan Harambasic og OAF-leder Siri Jæger Brudvik. Foto: NAL / Mad arkitekter
NAL-president Adnan Harambasic og OAF-leder Siri Jæger Brudvik. Foto: NAL / Mad arkitekter

En medlemsundersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund, Arkitektbedriftene i Norge og Oslo arkitektforening viser at en rekke arkitekter i Oslo er frustrerte over lang saksbehandlingstid hos Plan- og bygningsetaten i hovedstaden. De ønsker mindre detaljstyring og bedre kommunikasjon.

– Vi forstår at presset i Oslo er stort og at en har opplevd en kraftig økning på ti prosent i antall søknader. Vi tror at det er viktig med jevnlig dialog mellom standen og PBE og at alle sider er beredt for å gjøre det de kan for å bedre situasjonen, sier president Adnan Harambasic i Norske arkitekters landsforbund til Byggeindustrien/bygg.no

Arkitektorganisasjonene har nå kommet med en rekke råd til etaten, basert på medlemsundersøkelsen. Disse er:

Mindre detaljstyring:

  • En rammetillatelse er en avklaring av rammene for prosjektet. Sett gjerne mer spesifikke krav og vilkår til detaljering og prosess for prosjektene i forbindelse med igangsettingstillatelse. Det koster å prosjektere og bygge. Det er ikke slik at alle rammesøknader blir bygget, og mange prosjekter endrer seg underveis fram til bygging. For høye krav til tidlig detaljering skaper merkostnader for byggherre før for eksempel entreprenør er kontrahert, og harmonerer dårlig med prosessene på byggherresiden.

Kommunikasjon og informasjon:

  • Ring ansvarlig søker dersom saksbehandler lurer på noe! Vær tilgjengelig i telefontid, og ikke nøl med å ta en telefon, i stedet for å sende brev om små ting som raskt kan ordnes opp i ved en samtale og ettersendelse av informasjon. Dette kan spare masse tid og ressurser for både ansvarlig søker og PBE.
  • Vær tilgjengelig for forhåndskonferanse, og den bør være gratis. Å få viktige avklaringer i tidlig fase av prosjektet er gull for alle involverte og kan skape mer forutsigbare prosesser.
  • Vi ønsker at PBE tilgjengeliggjør statistikk på saksbehandlingstider, dispensasjoner, type mangler i søknader o.l. Dette kan knyttes til mer målrettet informasjonsarbeid (både fra PBE og fra arkitektorganisasjonene) på de områdene hvor utfordringene er størst.