Folk
Publisert 24. august 22
Av: Børge Sildnes

Marit Rygh er ny fagrådgiver i NAL

– Arkitektkonkurranser er på mange måter erkearkitektur. Jeg gleder meg til å jobbe med å få best mulig premisser for konkurransene, for arkitektene og for arkitekturen.

Publisert 24.08.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av Marit Rygh
Fagrådgiver Marit Rygh. Foto: NAL

– Etter disse årene i kommunal sektor, som bestiller og byggherrerådgiver, blir det spennende å bruke erfaringen jeg har fra begge sider av bordet til å bidra til godt utformede arkitektkonkurranser.

Marit Rygh, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund

Marit begynte i fagavdelingen til Norske arkitekters landsforbund i mai, og skal hovedsakelig jobbe med konkurranser. Hun er utdannet i Danmark, med første del av utdanningen ved arkitektskolen i Århus og den siste ved Kunstakademiets arkitektskole i København.

– Jeg er opptatt at hvordan arkitekter kan bidra til bærekraft og arkitektonisk kvalitet i våre bygde omgivelser. Fasene før en oppgave skal løses eller et oppdrag utlyses er viktige for å legge til rette for best mulig stedsutvikling og arkitektur. Jeg har de seneste år vært opptatt av hvordan vi som arkitekter kan være med på å påvirke de mange forutsetningene som kommer på plass før en oppgave når arkitektenes bord. Å jobbe i NAL føles som en naturlig forlengelse av denne interessen,

Etter elleve år som praktiserende arkitekt, tok Marit en videreutdanning i designledelse ved kunstakademiet i København.

– Det jeg finner interessant ved design thinking, er at den ønsker å utforske og forstå problemstillinger og finne mange mulige løsninger. Det er jo i tidlig fase at man har muligheten til å ha mange tanker i hodet samtidig, og se for seg mange mulige utfall. Denne metoden bruker også arkitekter, men den er allikevel kanskje mer intern og intuitiv enn designmetodikken.

De siste årene har Marit jobbet i kommunal sektor, blant annet med hvordan skoleanlegg kan være drivere for stedsutviklingen i Oslo kommune.

– Etter disse årene i kommunal sektor, som bestiller og byggherrerådgiver, blir det spennende å bruke erfaringen jeg har fra begge sider av bordet til å bidra til godt utformede arkitektkonkurranser.

Marit skal, i tillegg til å jobbe med konkurranser, lede prosjektet Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn. Der er det plukket ut tre eksisterende skoleanlegg som skal oppgraderes med tanke på sambruk og universelt utformet arkitektur.

– Vi ønsker å se på hvordan vi kan utforme framtidens skoler med utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse, og hvordan disse kan forsterke stedskvaliteter og være samlingspunkt for lokalmiljøet.

Den nye fagrådgiveren skal også bidra i utviklingen av en konkurranseveileder for pris- og designkonkurranser. – Det er mange som er opptatt av hvordan konkurranseformen kan tilpasses bedre til dagens behov i bransjen, og det kan bli spennende å se på hvilke muligheter som finnes for å utvikle denne.