NAL mener
Publisert 04. januar 22
Av: Børge Sildnes

Meget positiv til byarkitekt i Oslo

NAL har gitt sitt høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo om planene for en byarkitektstilling i kommunen. - Vi ønsker oss aller mest en byarkitekt med en mest mulig fristilt rolle fra kommunen, sier NAL-president Adnan Harambasic.

Publisert 04.01.2022
Av: Børge Sildnes
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

- En byarkitekt som ikke er ansatt i Plan- og bygningsetaten vil gi større faglig handlingsrom som konstruktiv kritiker overfor etaten og andre aktører i kommunen. Dette begrunner vi med erfaringene fra Bergen, der byarkitekten som en fri rådgiver har fått rom til å være en tydelig pådriver og formidler, sier Harambasic.

En byarkitekt i Oslo er noe fagavdelingen i NAL lenge har jobbet for og ønsket seg.

- For NAL har det vært viktig å kartlegge den historiske rollen byarkitekten har hatt. Stillingen ble avviklet i 1968 og i 2022 skal den gjenopprettes. Slikt sett er dette slutten på en prøveperiode på over 50 år uten byarkitekt, sier NAL-presidenten.

NALs foreløpige innstilling er at byarkitekten bør tilknyttes Byrådsavdeling for byutvikling, og at det er klokt at den som ansettes får et åremål på seks år.