– Unødvendig å rive Y-blokka

Byantikvaren i Oslo mener nedskalering av Regjeringskvartalet og forslag om å skrote veitunnel viser at Y-blokka kunne vært reddet.

Byantikvaren i Oslo mener nedskalering av Regjeringskvartalet og forslag om å skrote veitunnel viser at Y-blokka kunne vært reddet.

Byantikvar Janne Wilberg mener regjeringens siste vending i arbeidet med nytt regjeringskvartal, samt ny debatt om veitunnel, viser at aksjonister og offentlige etater hadde rett om bevaring av Y-blokka. Her aksjonister fra Extinction Rebellion under aksjon i 2019. Y-blokka ble revet i 2020. Foto: Aleksandra Perpetua

>

Forrige uke ble det kjent at Støre-regjeringen går inn for å droppe to av bygningene i et nytt regjeringskvartal. Dette vil, ifølge finansdepartementet, gi en innsparing på 4-5 milliarder kroner.

Samtidig har Oslo kommune foreslått å stenge veien under regjeringskvartalet, Hammersborgtunnelen, permanent. Dette vil gi enda én milliard i innsparing. Tunellen vil uansett stenges i tre år under byggeperioden. Nå reagerer byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

I en kort kommentar til NRK, sa hun fredag at den nye nedskaleringen viser at man i prinsippet kunne bevart Y-blokka.

– Det er provoserende overfor oss som har påpekt dette i lang tid at man egentlig har revet Y-blokka uten at det var nødvendig, sa Wilberg til NRK.

– Mot bedre vitende

Y-blokka ble revet i 2020 etter lang kamp fra aksjonister, arkitekter og faginstanser. En av hovedgrunnene til rivingen var sikkerhetsspørsmål og at blokken, tegnet av arkitekt Erling Vikjsø med kunst av Carl Nesjar og Pablo Picasso, lå over Hammersborgtunnelen.

– Her har man jo tilsynelatende revet Y-blokka unødvendig. Vi var mange, fagpersoner og aktivister, som påpekte manglene ved sikkerhetsargumentet før rivingen. I arbeidet med konseptvalgutredningen ble bevaring også påpekt som et alternativ, men aldri fulgt opp, utdyper Wilberg til Arkitektnytt.

– Du sier du blir provosert. Er det som skjer nå en varslet utvikling?

– Ja, jeg blir provosert fordi vi endte opp med å rive et hovedverk fra vår modernistiske arkitekturhistorie – selve symbolet på oppbyggingen av velferdsstaten etter krigen. Dette ble gjort mot bedre vitende, og sist ukes vending er derfor på mange måter en varslet utvikling.

>

Janne Wilberg, byantikvar i Oslo, vil gjerne se et ytterligere nedskalert regjeringskvartal. Foto: Privat

Vil ha mer nedskalering

Byantikvaren mener dette ikke handler om å gråte over spilt melk eller etterpåklokskap. Hun mener derimot det er viktig å ikke glemme at vi som samfunn endte opp med å gjøre feil valg.

– Det må være mulig å fortsatt snakke om Y-blokka og hva vi kan lære av det som skjedde. Her overkjørte staten kommunen og egne faginstanser. Det må vi lære av i lignende debatter i fremtiden hvor vi alltid bør lete etter andre alternativer enn å rive, sier Wilberg.

– Hva bør skje nå?

– I regjeringskvartalet mener Byantikvaren at vi fremdeles bør se en ytterligere nedskalering. Før kunne man se sjøen fra trappen av gamle Deichmanske bibliotek. Nybygget på Y-blokka-tomten vil skygge for dette og generelt ser vi at dimensjonene på det som skal bygges fremdeles er for store for bybildet.

Mer liv i Kvadraturen

Byantikvar Wilberg mener også at de midlertidige departementer i sentrumsområdet Kvadraturen godt kan bli permanente.

– Den milliarden som allerede er brukt på disse lokalene i Kvadraturen er en nyttig investering for byen. Denne delen av sentrum har fått mer byliv og blitt tryggere av denne flyttingen. Vi mener de desentraliserte regjeringslokalene både er bra for Kvadraturen, men også fordi vi slipper å bygge så høyt og tett i selve regjeringskvartalet.

>
>
>