– Har nådd bunnen

Ny undersøkelse fra Arkitektbedriftene viser at bunnen kan være nådd i arkitektmarkedet. Nå spørs det bare hvor lang tid det tar før pilene peker oppover. 

Ny undersøkelse fra Arkitektbedriftene viser at bunnen kan være nådd i arkitektmarkedet. Nå spørs det bare hvor lang tid det tar før pilene peker oppover. 

Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, ser krisetider, men også mot lysere tider for arkitektkontorene. 

Foto: Kim Ramberghaug
>

Onsdag formiddag slipper bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene sin nye konjunkturundersøkelse for første halvår av 2024. Her fortelles historien om et marked med mange negative tall bak seg.

Blant annet har fem av ti medlemsbedrifter lavere ordrereserve enn for seks måneder siden. Verst er det hos kontorer med flere enn 50 ansatte, hvor 78 prosent melder om lavere ordrereserve. I Oslo har 40 prosent av kontorene færre årsverk i dag enn for seks måneder siden.

– Arkitektmarkedet er i tråd med den økonomiske situasjonen i Norge. Renten har gått opp raskt og gjort det veldig vanskelig for byggebransjen. Tallene som vi presenterer i dag viser effekten av denne nedgangen. Vi har vært gjennom nedbemanninger og samtidig opplever studenter at det ikke er lett å få seg jobb, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene. 

– Hva er det mest alvorlige?

– Det er nedbemanninger og økt fare for konkurser. Det mest alvorlige på sikt er at vi bygger ned arkitektkompetansen i bedriftene og samfunnet, og på den andre siden at lønnsomheten i faget er truet. At det kan gå enda dårligere med enda flere bedrifter, er den store frykten.

>

Tror vi er på bunn

Samtidig ser Arkitektbedriftene og Skjerdingstad flere lys i tunnelen. 

– Renten har heldigvis stabilisert seg og skaper forutsigbarhet som igjen skaper mer optimisme. Nå venter vi bare på at renten skal ned og aktiviteten opp. Spørsmålet er når det skjer. Det kan vare en stund, men på et tidspunkt skal vi opp igjen i aktivitet. 

Mange melder også om forventninger til økt ordrereserve de neste seks månedene. 

– Denne forventningen til ordrereserven er det første signal på at noe kan være positivt og det tyder på at vi har nådd bunnen.

Håper på neste halvår

I presentasjonen onsdag formiddag vises det nemlig også flere positive trender. I snitt har flesteparten av bedriftene uendret omsetning, mens over halvparten har håp om bedre omsetning seks måneder frem i tid.

Selv om det finnes store variasjoner, spesielt regionale og justert for størrelse på kontoret, melder også flesteparten av medlemmene om stabile tall for årsverk. 

– Er ikke krisen så alvorlig som vi tror? 

– Vi må huske at det er alvorlig for alle som er rammet av nedgangen. Det er selvfølgelig kontorer som går bra, det bygges fremdeles ting i Norge og mange er flinke til å finne nye muligheter. Men vi er likevel i det vi vil kalle en alvorlig lavkonjunktur, som vi ikke har sett på mange år. 

– Men vinklingen i deler av presentasjonen virker overraskende positiv. Er krisen avblåst? 

– Absolutt ikke, men alt tyder altså på at vi har nådd bunnen og at det går oppover. Vi er bare spent på hastigheten av oppturen. Vi må forhindre at vi blir nedi dumpa altfor lenge.

>
>
>