Kaels Studio ut av Spinn

Drøyt tre år etter at Spinn arkitekter kjøpte Kaels Studio, forsvinner interiørarkitektursatsningen nå ut av kontoret igjen.

Drøyt tre år etter at Spinn arkitekter kjøpte Kaels Studio, forsvinner interiørarkitektursatsningen nå ut av kontoret igjen.

Spinn arkitekter har tegnet mange skolebygg, deriblant omdiskuterte Voldsløkka skole. Her fra åpningen i august 2023.

Foto: Milena Brekke / Kulturetaten
>

I både 2022 og 2023 har Spinn Arkitekter vært nødt til å nedbemanne på grunn av vanskelige tider i arkitektbransjen, skriver arkitektkontoret i en pressemelding. Nå har styret i tillegg gjort nye strategiske endringer i firmastrukturen.

Det var i 2020 at Spinn Arkitekter kjøpte opp interiørarkitektkontoret Kaels Studio. Nå går Kaels imidlertid ut av Spinn igjen. Selv om interiørarkitektene, ifølge pressemeldingen, har bidratt til økt kompetanse og høyere kvalitet i Spinns prosjekter, skal det ha vært vanskelig å markedsføre denne kunnskapen slik at den også kunne benyttes av andre arkitektkontorer.

«Vi har derfor valgt, sammen med partner og avdelingsleder Morten Kaels, å avslutte den brede interiørsatsingen slik at den kan gjenoppstå som et nytt selskap i Kaels’ egen regi», skriver kontoret i pressemeldingen.

>

Satser på Tromsø og Stavanger

Kaels går nå ut av Spinn Arkitekter for å konsentrere seg om prosjekter knyttet til rehabilitering, redesign, nye materialer og transformasjonsoppgaver med fokus knyttet til offentlige funksjonsbygg og kultur- og bygginteriør for kommersiell virksomhet, heter det videre i pressemeldingen. Kaels Studio ble etablert i 1996 med kompetanse på interiørprosjektering og analyse. 

I tillegg til avdelingen i Oslo har Spinn kontorer i Tromsø og Stavanger, og det er disse to stedene at kontoret nå satser på fremtidig vekst, ifølge pressemeldingen. Tidligere hadde firmaet også kontor i Trondheim.

For å bedre posisjonere seg for de oppdragene som ventes etter den nåværende nedgangstiden er over, har Spinn slått sammen flere av sine interne avdelinger slik at de framover kun vil ha to faglige avdelinger: Spinn Arkitekter skal tilby ARK- og IARK-prosjektering i alle faser. Spinn Utvikling skal ta for seg tidligfase og planlegging.

Fortsatt økt ledighet i bransjen

Spinn er ikke alene om å nedbemanne: Arbeidsledigheten blant arkitekter har fortsatt å øke i desember. Ifølge tall fra Afag økte det totale antallet ledige arkitekter fra 471 i november til 514 i desember. 

Fra november til desember har antallet helt ledige arkitekter økt fra 240 til 260, delvis ledige har økt fra 212 til 234. I samme tidsrom har antallet helt ledige landskapsarkitekter sunket til 10 og delvis ledige har økt fra 6 til 10. Ledighetstallene har økt også blant designere.

>
>
>