Seks nye år som Riksantikvar for Hanna Geiran

Riksantikvarens åremåls-forlengelse innebærer økt vektlegging av kirker, kyst og landbruk. Geiran sier bruk er det beste vern. 

Riksantikvarens åremåls-forlengelse innebærer økt vektlegging av kirker, kyst og landbruk. Geiran sier bruk er det beste vern. 

Foto av Hanna Geiran

Åremålet til Riksantikvar Hanna Geiran forlenges med seks nye år. Foto: Riksantikvaren

Foto: Riksantikvaren
>

Siden Riksantikvaren ble etablert i 1912 har det vært tradisjon for at samme person sitter lenge på vakt. Kunsthistoriker og fabrikkeier Harry Fett var for eksempel konstituert som riksantikvar fra 1913-1946, og kunsthistoriker Roar Hauglid fra 1958-1977.   

Nå er det også klart at Hanna Geiran dobler sin ansiennitet på lederposten i Direktoratet for kulturminneforvaltning med seks nye år.

Geiran tiltrådte i 2018 og sier om arbeidet at kulturminnevern ikke handler om ting, men mennesker.

– Vi skal finne løsninger i årene som kommer slik at fremtidens mennesker kan få oppleve og bruke kulturarven, og da må vi håndtere alt fra klimaendringer, god tilpasning i byutviklingen, utvikling av håndverkerkapasitet og næring på kulturmiljøenes premisser. Derfor er det å være riksantikvar er noe av det mest spennende jeg kan tenke meg fremover, sier Geiran i Riksantikvarens presseskriv.

>

Dyktig og engasjert

Hanna Kosonen Geiran er utdannet arkitekt ved Arkitkektur- og designhøgskolen i Oslo i 1997 og har siden arbeidet med antikvarisk rehabilitering og andre byggeoppgaver. Geiran har vært ansatt i Direktoratet for kulturminneforvaltning siden 2005 og var avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen i 2014. Hun er også fast skribent i Arkitekturs torsdagsspalte.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) sier om forlengelsen av Geirans åremål at:

– Hanna Geiran er en dyktig og engasjert riksantikvar, og vi er glade for at hun tar fatt på seks nye år som direktør for Direktoratet for kulturmiljøforvaltning.

Sentralt for Geirans arbeid har det vært å etablere en klimasatsing og fornye bystrategien. Et styrket samarbeid mellom næringslivet og byggebransjen har også blitt vektlagt i løpet av Geirans åremål.

Sofienberg kirke sett i dagslys fra Sofienbergparken. Foto.

Bevaringsstrategier for kirker vil være i Riksantikvarens fokus de neste seks årene. Her illustrert med Sofienberg Kirke som skal rehabiliteres som kulturhus.

Foto: Torgeir Holljen Thon

Må styrke håndverksfagene

Riksantikvaren sier at «bruk er det beste vern», og mener det gjenstår et stort arbeid med bevaringsstrategier for kirker, kyst og landbruk.

– Jeg vil at vi i forvaltningen skal gjøre det enklere å eie verneverdige fartøy, hus og anlegg og drive næring i kulturmiljøer, sier Geiran i pressemeldingen, og legger til:

– Nå er vi i gang med en ny stor satsing på kirkene i Norge som vil kreve flere håndverkere med kompetanse på tradisjonelle metoder og materialer. Derfor er jeg også opptatt av å styrke håndverksfagene, slik at eierne får tilgang på den kompetansen de trenger for å sette i stand hus og fartøy.

>
>
>