– Jeg tror vi har godt av å gå ut av komfortsonen

Med podkasten Gatas arkitekter vil Bård Sødal Grasbekk og Nicolas Jury formidle arkitektur til vanlige folk.

Bård Sødal Grasbekk (t.v.) og Nicolas Jury møttes på et arrangement i regi av Drammen arkitektforening, og bestemte seg for å lage podkast sammen. 

Foto: Bård Sødal Grasbekk og Nicolas Jury
>

– Vi møtes i en felles interesse for byen, og vil kommunisere hva vi tenker på en uformell måte. Det trenger ikke være så alvorlig som mange andre podkaster, ler Nicolas Jury.

Sammen med landskapsarkitekt Bård Sødal Grasbekk har han startet podkasten Gatas arkitekter, som i helgen lanserte sin første episode.

– Helt siden jeg jobbet med masteroppgaven min har jeg hatt lyst til å drive med formidling av ulike tilnærminger til erfaring av bygde og naturlige miljøer. Så har jeg hørt mye på podkaster og tenkt at det er et genialt medium for å gjøre nettopp det. Vi er begge lidenskapelig opptatt av arkitektur, stedsutvikling, byutvikling, landskap og miljøestetikk, sier Grasbekk.

>

Tilfeldige folk på gata

Navnet Gatas arkitekter kom raskt på bordet, og har satt tonen for hva slags formidling de to ønsker å drive med.

– Vi har lyst til å ha et nedenfra og opp-perspektiv på arkitektur, og ha med hele spennet i våre ulike faglige innfallsvinkler, sett fra gateperspektivet. Vi ønsker å prate med folk, tilfeldige mennesker på gata og som vi møter på tur. 

De to kommer fra litt forskjellige steder: Jury er praktiserende arkitekt i drammensbaserte Outline arkitektur, mens Grasbekk, som er utdannet landskapsarkitekt, jobber på et mer overordnet, prosess-fokusert nivå i Bylivsenteret til Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

– Det vi egentlig ønsker å få fram er, hva er egentlig arkitektur? Hva er det en arkitekt gjør? Mange tenker nok at arkitekter bare prøver å tegne et fint bygg, men det er veldig mye usynlig arbeid bak hver eneste linje. For oss er det viktig å vise hvordan arkitekter og landskapsarkitekter jobber med byen, sier Jury.

Vil nå ut

Å være i bevegelse er en sentral del av konseptet, og bruke de fysiske stedene i samtalen. 

– Vi er jo alltid kropper i rom, og spesielt når man går så får det gjerne i gang tanker og samtaler. Det er noe filosofer har drevet med i årtusener, og det har inspirert oss, mener Grasbekk.

– Det er et demokratisk sinnelag i dette, et ønske om å inkludere og omfavne vanlige folk, men også å nå ut til dem med våre faglige perspektiver.

– Er det mangel på god formidling innen arkitektur?

– Ja, det syns jeg. Jeg tror at de fleste som studerer arkitektur er flinkest til å formidle prosjektene sine visuelt og grafisk. For mange er det nok en del å hente på å bli tydeligere i språket, både skriftlig og muntlig. Jeg tror vi har godt av å gå ut av komfortsonen, og ikke bare snakke med folk som jobber i feltet, enten de er arkitekter eller sitter rundt bordet med arkitekter, sier Grasbekk, og fortsetter:

– Arkitektur angår alle, og alle har sanser, og derfor også en medfødt rett til å mene noe om sine fysiske omgivelser, sier han, som påpeker at dette er inspirert av den amerikanske filosofen Arnold Berleant.

Søramerikansk perspektiv

At Jury ikke er norsk er også et viktig premiss. Han kommer opprinnelig fra Chile, men har jobbet i Norge siden 2009.

– Jeg snakker ikke perfekt norsk, og det tenker jeg er et fint utgangspunkt for å gjøre samtalen om arkitektur og byutvikling tilgjengelig også for folk som ikke er fagpersoner.

I tillegg gir den latinamerikanske bakgrunnen et godt grunnlag for å snakke om byutvikling, mener han.

– Den urbane situasjonen er helt annerledes i Chile enn den er i Norge, sier Jury. 

Også Grasbekk har bodd i Latin-Amerika i flere perioder, og vært interessert i latinamerikansk kultur.

– Å kunne sammenlikne de ulike stedene gir oss et godt internasjonalt spenn, og gjør det lettere å se på arkitekturens og bylivets forutsetninger, og hvor ulike byrom brukes forskjellige steder, sier Grasbekk.

Første episode av Gatas arkitekter er ute nå, og kan høres her.

>
>
>