Europan-vinnere kåret

Kollektive boformer på Nesodden og matproduksjon og boliger i skjønn forening på Ringerike er noen av forslagene som blir kåret til vinnere i Europan 16.

Kollektive boformer på Nesodden og matproduksjon og boliger i skjønn forening på Ringerike er noen av forslagene som blir kåret til vinnere i Europan 16.

Frittstående leilighetsbyggene gir lys, luft og sjøutsikt, vinnerforsalg. Illustrasjon.

De frittstående leilighetsbyggene gir lys, luft og sjøutsikt, og foreslår en kollektiv form kombinert med kvalitetene ved å bo i en enebolig, skriver Europan-juryen om Sanden+Hodnekvams vinnerforslag.

Foto: Sanden+Hodnekvam arkitekter
>

De fire norske kommunene Nesodden, Ringerike, Levanger og Haugesund har mottatt totalt 100 forslag i årets Europan-konkurranse, en konkurranse åpen for arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere under 40 år.

Den uavhengige fagjuryen har vurdert hvor godt forslagene svarer på problemstillingene i «Levende byer»-utlysningen fra Europan og oppdraget fra kommunene, skriver juryleder Øystein Rø i en pressemelding.

–Det er viktig for juryen å peke utover det rent pragmatiske og forbi hva som er mulig på kort sikt. Vi trenger visjonære bidrag som lar oss tenke større om fremtiden og kan heve diskusjonen om arkitektur og stedsutvikling, understreker Rø.

Den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 16 har altså levende byer som tema. De norske tomtene var i år blant de mest populære i Europa. Kommunene som deltar med prosjektsteder har bedt om forslag til hvordan lokalsamfunn kan utvikle bærekraftige byer og tettsteder basert på sosial rettferdighet og alle former for levende prosesser. Vinnerteamene blir invitert til videre prosesser med kommunene, i tillegg kommer prispenger fra Europan som deles mellom vinnerne og eventuelle andreplasser.

Og vinnerne er:

>
Forslaget «Building the Ecotone». Illustrasjon.

Forslaget «Building the Ecotone» har en klar ambisjon å bruke innovative byggeteknikker, pilotprosjekter og bærekraftige praksiser gjennom å involvere lokale jordbrukere, forskere, industri og innbyggere, ifølge juryen.

Foto: Axel Mak, Antoine Le Métayer, Warren Louis-Marie

Hjertelia, Ringerike kommune:

Vinnerforslag:

Building the Ecotone (Axel Mak (FR); Antoine Le Métayer (FR), i samarbeid med Warren Louis-Marie (FR))

Ifølge juryen foreslår prosjektet en tydelig lineær organisering av den avskrånende området, der boliger og matproduksjon sameksisterer. Bygde former tett sammen veksler med åpne marker av produktivt landskap. Denne landskapsstrategien er ikke avhengig av en bestemt estetikk, men er robust og åpen nok til å omfavne usikkerhet og legge til rette for mange ulike opphav og aktører, samtidig som det tas høyde for tid og endring.

Det er en klar ambisjon å bruke innovative byggeteknikker, pilotprosjekter og bærekraftige praksiser gjennom å involvere lokale jordbrukere, forskere, industri og innbyggere, mener juryen.

Andreplass:

Growing a Community (Tin Phan, Phoebe Chu (HK), Scott Doig (GB), i samarbeid med Jesper Andreas Christiansen)

Forslaget «Living city, living sea». Illustrasjon.

Forslaget «Living city, living sea» både fortetter og forholder seg til den eksisterende strukturen, med leilighetsbygg som gir lys, luft og sjøutsikt, samt foreslår en kollektiv form kombinert med kvalitetene ved å bo i enebolig, mener juryen.

Foto: Sanden+Hodnekvam arkitekter

Fagerstrand, Nesodden kommune:

Vinnerforslag:

Living city, living sea (John Sanden, Ingvild Hodnekvam, Mats Heggernæs)

Forslaget tar både for seg Fagerstrands fortid som et viktig industriknutepunkt langs Oslofjorden, og den nåværende diskursen om hvordan man kan fortette i lokalsamfunn som har en landlig, rural identitet, skriver juryen.

Prosjektet både fortetter og forholder seg til den eksisterende strukturen, med leilighetsbygg som gir lys, luft og sjøutsikt, samt foreslår en kollektiv form kombinert med kvalitetene ved å bo i enebolig, mener juryen.

Andreplass: Once upon a time in Forestrand (Xabier Montilla (ES), Paula Fernández San Marcos (ES), Saray Ossorio Hernández (ES))

Forsalg for å revitalisere Levanger. Illustrasjon.

Teamet bak forslaget tegner opp et svært omfattende og godt gjennomarbeidet konsept for å revitalisere Levanger og samtidig bevare kvartalsstrukturen i trebyen, mener juryen.

Foto: Jose Maria Mateo Torres, Alvaro Sanchez Garda, Francis Alberto Almonte Carrasco, Tomas Larios Roca, Víctor Pérez Sánchez, Jonathan Andrés Ríos Armijos

Levanger kommune

Vinnerforlag:

Hello, Woods! (Jose Maria Mateo Torres (ES), Alvaro Sanchez Garda (ES), Francis Alberto Almonte Carrasco (ES), Tomas Larios Roca (ES), Víctor Pérez Sánchez (ES), Jonathan Andrés Ríos Armijos (EC))

Teamet bak forslaget tegner opp et svært omfattende og godt gjennomarbeidet konsept for å revitalisere Levanger og samtidig bevare kvartalsstrukturen i trebyen med sin spesifikke geografiske beliggenhet mellom to vannflater, mener juryen.

Forslaget tilbyr en interessant plan for byutvikling med en demokratisk nettverkstilnærming, som bruker en rekke eksisterende attraksjonspunkter heller enn å legge vekt på en enkelt. Forslaget overrasker ved å avlede det åpenbare sentrumet fra den viktigste parkaksen over i revitaliserte parallellgater og ved å lede den etterspurte broen over jernbanesporet og rett til et grøntområde med et kulturelt program som driver, skriver juryen i sin rapport.

Andreplass:

Seednergies (Laura-Maria Solsona Ramo (ES), Eduard Fernàndez Garcia (ES), i samarbeid med Thi Anh Nguyet Tran (VN) og Van Tan Quyen Le (VN))

  • Forslaget «The third space». Illustrasjon.

    Forslaget «The third space» er en visjon om en produktiv by der synergier mellom systemer og deres brukere, landskap og havn er de sentrale elementene i Risøy-identiteten, mener juryen.

    Foto: Johan van Ling, Thijs de Boer, Charlotte van der Woude, Lynn Ewalts, Rick Buurman
  • Forslaget «RIpples in the water». Illustrasjon.

    Styrken i forslaget «RIpples in the water» ligger i en klar og overbevisende plan som fremhever koblinger og tar i bruk usette kvaliteter på Risøy både som en ressurs for Risøy og sentrum, skriver juryen.

    Foto: Erlend Aalmo Strønstad, Agathe Maud Juliette Monnet, Ona Marija Auskelyte, Ida Johanne Andersen Ve, Olav Fåsetbru Kildal

Risøy, Haugesund kommune

Vinnerforslag – delt førsteplass:

The Third Space (Johan van Ling (NL), Thijs de Boer (NL), Charlotte van der Woude (NL) og Lynn Ewalts (NL) i samarbeid med Rick Buurman (NL))

“Vinnerprosjektet presenterer en helhetlig tilnærming til utvikling av Risøy. Det er et omfattende forslag som bringer sammen hele øya og alle de sentrale aktørene i en ny urban miks – et tredje rom. Ved å bruke de historiske lagene på øya som utgangspunkt defineres tre ulike møtesteder, skriver juryen. «The third space» er en visjon om en produktiv by der synergier mellom systemer og deres brukere, landskap og havn er de sentrale elementene i Risøy-identiteten, mener juryen.

Ripples in the water (Erlend Aalmo Strønstad, Agathe Maud Juliette Monnet (FR), Ona Marija Auskelyte (LT), Ida Johanne Andersen Ve og Olav Fåsetbru Kildal)

“Hovedtanken bak dette vinnerprosjektet er å koble Risøy tettere til fastlandet og Haugesund sentrum. Styrken ligger i en klar og overbevisende plan som fremhever koblinger og tar i bruk usette kvaliteter på Risøy både som en ressurs for Risøy og sentrum. Kvartalsstrukturen tas i bruk og utvikles videre for å integrere de to delene i en felles struktur, mener juryen.

>
>
>