Krav om solkraft på nye statlige bygg

Alle nye, statlige bygg skal ha solceller eller lokalprodusert energi, fremkommer det av revidert nasjonalbudsjett. Samtidig blir 2023 et rekordår for solkraft på privatboliger.

Alle nye, statlige bygg skal ha solceller eller lokalprodusert energi, fremkommer det av revidert nasjonalbudsjett. Samtidig blir 2023 et rekordår for solkraft på privatboliger.

Taket på Oslo rådhus, med solcelleanlegg. Foto.

Oslo Rådhus har fått installert solcelleanlegg på deler av taket, usynlig fra bakkeplan. Nå blir det krav om at nye statlig bygg skal ha det samme.

Foto: Alexandra Bråten, Rådhusets forvaltningstjeneste
>

Regjeringspartiene Ap og Sp er blitt enig med SV om revidert nasjonalbudsjett. Her blir det klart at nye statlig bygg skal ha solenergi, melder NTB. I tillegg er det enighet om å sette et mål om 8 terawattimer (TWh) solkraft innen 2030.

– Det er viktig å bygge fornybar energi for å sikre lavere strømpriser, kutte klimagassutslipp og for å skape arbeidsplasser, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

>

Handlingsplan

Stortinget har bedt regjeringen stille krav om at det skal etableres solceller eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekt med oppstart forprosjekt i 2024. Det gjøres unntak der spesielle hensyn tilsier noe annet, men kravet skal også gjelde ved større oppgraderinger og rehabiliteringer.

SV og regjeringspartiene er enige om at det innen revidert budsjett i 2024 skal komme på plass en konkret handlingsplan som viser hvordan man skal nå solkraftmålet.

Fornøyd bransje

Solpakken er skritt i riktig retning for å gjøre solkraft til en stor og viktig energikilde i Norge, mener administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i bransjeforeningen Solenergiklyngen.

– Solenergiklyngen er spesielt glade for at Norge nå får et mål og en handlingsplan om hele 8 TWh solenergi innen 2030. Det er i tråd med det Energikommisjonen og solenergibransjen mener er realistisk og vil bidra til å løse energikrisen og faren for kraftunderskudd som Statnett har advart mot fra 2026/2027, sier Berentsen.

Rekordår for solceller

Samtidig meldes det at 2023 blir et rekordår for solceller på privatboliger. Nye tall fra det statlige energiomstillingsselskapet Enova, som gir støtte for å legge solceller på boligtak, viser at antallet boligeiere som installerer solceller på taket er seksdoblet de siste årene.

Så langt i år er det installert nesten like mange solcelleanlegg hver måned som det ble i hele 2018, skriver Klassekampen. Ved utgangen av mai 2023 var det installert 3974 anlegg på private tak.

Og den reelle veksten innen solkraft er enda større. Tallene ser kun på antallet nye solcelleanlegg på privat bolig og hytte. Nye anlegg på gårdsbruk og næringseiendom installeres enten uten offentlig støtte eller med hjelp av andre ordninger, og er derfor ikke med i Enovas oversikt.

– Det har steget veldig fort. Vi ser at veksten har tett sammenheng med at strømprisene gikk veldig opp, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova, til Klassekampen. 

>
>
>