Innspill om hagehus

Henrik Lundberg og Kap med innspill til revidert småhusplan i Oslo. – Det finnes andre muligheter til utviklingen i småhusområdene, mener Stavanger-arkitekten.

Henrik Lundberg og Kap med innspill til revidert småhusplan i Oslo. – Det finnes andre muligheter til utviklingen i småhusområdene, mener Stavanger-arkitekten.

Henrik Lundberg og Kap kommer lanserer eget hagehustudie som innspill til revidert småhusplan i Oslo.

>

Mandag 30. mai går fristen ut for å gi innspill til revidert småhusplan i Oslo kommune. Foreløpig har drøyt 500 innspill kommet inn, men få av disse er fra arkitektkontorer. Ett av kontorene som imidlertid har gitt innspill er Kap – Kontor for Arkitektur og Plan og partner Henrik Lundberg.

– Verdisynet i revideringen av småhusplanen er veldig bra. Det er riktig å redusere store terrenginngrep, stoppe fjerningen av trær og at velfungerende boliger rives. Samtidig mener vi det finnes andre muligheter til utviklingen i småhusområdene, som ikke innebærer den fulle strupingen vi ser i forslaget, sier Stavanger-arkitekten til Arkitektnytt.

Problem i flere byer

For Kap og Lundberg sammenfaller den nye revideringen av småhusplanen med deres eget arbeid rundt samme tematikk. På boligutstillingen «Nabo: Hvordan skal vi bo sammen?», i regi av Kode og Byarkitekten i Bergen, deltar Kap med prosjektet Hagehus. Innspillet til småhusplanen handler om dette prosjektet.

– Det problemet som Oslo står overfor med fortetting, finner vi igjen i byer som Bergen og Stavanger også. Det har likevel vært lite forsket på hvordan vi kan finne bedre og mer bærekraftige måter å fortette på. Det er det vi prøver å utforske i prosjektet Hagehus, forklarer Lundberg.

>

Hagehusprosjektet til Kap skal vise hvordan man kan få til en mer skånsom utbygging av småhusområder. Her illustrasjon fra Kaps utstillingsbidrag ved boligutstillingen «Nabo: Hvordan skal vi bo sammen?» i Bergen. Illustrasjon: Kap

Deling i hagen

Hagehus er ikke et konkretisert prosjekt med ferdige hagehus, men mer et utviklet planprosjekt, forteller arkitekten. Dette er første del av en studie som har fått støtte av Kommunal- og distriktsdepartementet og Rogland fylkeskommune.

I forslaget foreslår Kap at det er lov med mindre utbygginger i hagene, uten å dele opp tomten. Samtidig skal det nye huset underordnes hovedbygningen i størrelse og være nærmest nulltoleranse for riving av eksisterende hus. Det ligges også opp til utstrakt bruk av deleløsninger, med konkrete begrensninger på blant annet antall biler, som underliggende grep.

– På denne måten klarer man å øke tettheten, men med mindre bygg. Noen vil kanskje innvende at byggene blir små, men vi lever i en tid hvor vi alle skal bruke mindre av alt. Da kan redusert boareal være en del av løsningen. Ved å ikke dele opp tomten fjerner vi krav om innkjørsel og med bildelekrav unngår man unødvendig bruk av tomt til vei og såkalte kotelett-tomter.

Møter eldrefjellet

For Lundberg handler det også om å se stort på fortettingsproblematikken. Han mener dette handler om samfunnsutfordringer langt utover selve småhusplanen. Deleordninger på bil vil redusere biltrafikken, mens å la folk foreta mindre utbygging i hagene kan bidra til å løse utfordringer knyttet til eldrebølgen.

– Som samfunn nærmer vi oss eldrebølgen, eller eldrefjellet om du vil, og storsamfunnets plan er at de eldre skal bo hjemme så langt det lar seg gjøre. Da kan en slik åpning for å bygge noe nærmere en kårbolig i hagen være en god løsning. Da får generasjonen bo nærme hverandre, og man kan få en mer meningsfull alderdom i nærhet av barn og barnebarn. Man vil også komme nærmere foreldre som trenger assistanse, sier han.

– Feilet fortetting

– Det ser foreløpig ut til at det er få arkitektkontor som gir innspill til småhusplanen. Hvorfor velger dere å gjøre det?

– Fordi vårt fortettingsprosjekt til boligutstillingen tilfeldigvis sammenfalt med denne innspillsrunden. Dette er mest ment som inspirasjon til dem som jobber med dette og en del av en større bevisstgjøring for hvordan man kan bygge i hagene våre. Dagens fortetting har feilet både i knutepunktene og i småhusområdene. Det derfor viktig å studere andre løsninger. Vi har heller ingen ferdige hagehus å selge, men mener dette konseptet kan ha noe for seg, både i Oslo og andre norske byer.

>
>
>