Inspill til hus og hage

NAL og OAF mener småhusplanen i Oslo har uforutsigbare konsekvenser. Nå frykter de at planen blir en verneplan heller enn en fortetningsplan.

NAL og OAF mener småhusplanen i Oslo har uforutsigbare konsekvenser. Nå frykter de at planen blir en verneplan heller enn en fortetningsplan.

I dag gikk fristen for høringsinnspill om ny småhusplan i hovedstaden ut. NAL og OAF har sendt inn et omfattende svar. Foto: Plan- og bygningsetaten Oslo

>

Mandag denne uken gikk fristen ut for en høringsrunden for den nye småhusplanen i Oslo kommune. Norske arkitekters landsforbund (NAL) og lokalforeningen Oslo arkitektforening (OAF) har gått sammen om et lengre høringssvar.

Her slås det blant annet overordnet fast at de to organisasjonene er positive til en revisjon av dagens småhusplan, men mener samtidig at «en for sterk innstramming vil ha uforutsigbare konsekvenser som vil virke mot sin hensikt»

 

– Ser ut som verneplan

– For oss er dette blitt mer en verneplan for småhusområdene enn en fortettingsplan. Konsekvensen av det er at færre vil få mulighet til å bo i småhus i byen. Disse vil presses ut av Oslo og bli tvunget til å større reisevei, samtidig som ulikhetene i samfunnet forsterkes, sier OAF-leder Siri Jæger Brudvik til Arkitektnytt.

– Vi støtter mye av den grønne intensjonen i planen, men i praksis tror vi det kan bli vanskelig å håndheve de bestemmelsene som forslås. I tillegg mener vi det mangler insentiver for å utvikle innovative løsninger for boligbygging som svarer ut den klima- og naturkrisen vi står overfor, sier Brudvik.

>
  • Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Foto: NAL

  • Siri Jæger Brudvik, leder i Oslo arkitektforening (OAF). Foto: Mad Arkitekter

Bekymret for medlemmer og by

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), understreker at høringssvaret fra NAL og OAF har vektlagt ulike interesser mot hverandre.

– For oss handler det på den ene siden om å kommunisere en faglig bekymring for hva slags konsekvenser forslaget til småhusplan får for både medlemmene våre og Oslo som by. På den andre siden handler det om å formidle at vi forstår at det trengs justeringer i planen, sier Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– I tillegg påpeker vi viktigheten av at småhusplanen sees opp mot andre planer, som høyhusutredningen, slik at vi mer samlet stiller spørsmålet «Hvis ikke vi skal fortette her, hvor skal vi da fortette?»

– Hvorfor svar sammen med OAF?

– OAF har mer kontakt med lokale medlemmer og det er derfor helt naturlig for oss å samarbeide med lokalforeningen i denne høringen, sier Harambasic.

 

Åtte punkts liste

Det er et omfattende høringssvar OAF og NAL sender inn. I tillegg til overordnete bemerkninger og en lengre oppsummering har de laget en åtte punkts liste over konkrete kommentarer til planen.

Punktene tar, som Brudvik og Harambasic nevner, opp større problemstillinger som at planen gir mindre rom for innovativ, miljøvennlig, og estetisk tiltalende arkitektur, at den har uheldige sosiale konsekvenser og at planen har et uklart forhold til Oslos overordnede fortetningsstrategi.

I tillegg går høringssvarene inn på konkrete bestemmelser som forslaget i planen om at det skal være krav til åtte meter mellom bygningen, reduksjon av BYA (bebygd areal) fra 24 til 16 prosent, unødvendig høydebegrensning, krav om tomtestørrelse og uforutsette problemer med strengt trevern.

>
>
>