Konkurranse-nei til Stortinget

Mens regjeringen nekter å svare i striden om arkitektkonkurranse ved Campus NTNU, stiller Venstre spørsmål i Stortinget om saken. Høyres Liv Kari Eskeland mener regjeringen nå må på banen.

Mens regjeringen nekter å svare i striden om arkitektkonkurranse ved Campus NTNU, stiller Venstre spørsmål i Stortinget om saken. Høyres Liv Kari Eskeland mener regjeringen nå må på banen.

Dame på vei ut av Stortinget

Liv Kari Eskeland (H), arkitekt og stortingsrepresentant, mener Statsbyggs beslutning om ikke å arrangere arkitektkonkurranse for KAMD-bygget i Trondheim må revurderes.

Foto: Hans Kristian Thorbjornsen
>

Sagaen om nytt Senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved NTNU fortsetter. I Trondheim er temperaturen høy etter at det kom frem at Statsbygg ikke ønsker plan- og designkonkurranse for første byggetrinn av ny NTNU-campus – altså det nye KAMD-senteret. Ikke minst reageres det på retorikken til Statsbygg i saken.

«Statsbyggs arrogante og nedlatende uttalelser tyder på at de ikke har forstått hva som er oppgaven deres», skriver Adresseavisen på lederplass torsdag. Professor i arkitektur ved NTNU, Geir Brendeland, sier til samme avis at «når både et samlet formannskap, NTNU og fagmiljøet ønsker arkitektkonkurranse uten at Statsbygg lytter til det, så svikter de samfunnsoppdraget».

(Se utfyllende svar fra Statsbygg i egen sak om dette)

Regjeringen vil ikke svare

Samtidig har Ola Elvestuen (V), medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, torsdag sendt skriftlig spørsmål til kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) om saken. Han spør om statsråden vil «gå i dialog med Statsbygg for å sikre at det blir utlyst en arkitektkonkurranse for det nye Senteret for kunst, arkitektur, musikk og design på NTNU?»

– Dette må Statsbygg få tydelig beskjed om at de må gjøre om. Det er klart det må være arkitektkonkurranse for et så viktig bygg, som skal passe inn i et så historisk viktig område. For å få det beste resultatet må man ha en konkurranse. Det bør være en selvfølge at dette følges opp, sier Elvestuen til Arkitektnytt.

– Du har sendt spørsmål til kommunal- og distriktsministeren, men departementet sier til oss at saken ligger hos kunnskapsdepartementet?

– Det har ingen betydning, jeg har selv sittet i regjering og beslutninger tas gjerne i samarbeid mellom departementene. Ansvaret for Statsbygg ligger hos kommunaldepartementet, så beskjeden må komme derfra, sier han.

Arkitektnytt har forsøkt å få kommunalministeren i tale om dette, men departementet viser til at det er «Kunnskapsdepartementet som er oppdragsdepartementet for dette». Ansvarlig statsråd, forskning- og høyre utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier på sin side, via sin kommunikasjonsavdeling, at han ikke vil uttale seg i saken.

>
Portrett

Ola Elvestuen (V) leverte torsdag morgen skriflig spørsmål til regjeringen om Statsbyggs beslutning om ikke å arrangere arkitektkonkurranse for nybygg på NTNU-campus.

Foto: Liv Aarberg / Venstre

– Svært uheldig

Stortingets eneste arkitekt, Liv Kari Eskeland (H), sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, men har også klare synspunkter i saken. Hun håper imidlertid, i første omgang, at denne saken løses uten politisk innblanding. Hun og Høyre har derfor ikke tatt stilling til om de vil foreta seg noe i saken.

Likevel er hun tydelig på at Statsbygg her kunne valgt annerledes:

– Det er svært uheldig at det legges opp til et løp som ekskluderer arkitektkonkurranse. Nettopp dette bygget, hvor bygget i seg selv skal gi inspirasjon, være kilde til kreativitet og skaperglede, er det viktig å få frem det ypperste av det norsk arkitektur kan frembringe. Bygningen inngår også i den pedagogiske delen av opplæringa, sier Eskeland til Arkitektnytt.

 

Eskeland peker på at det offentlige her har et spesielt ansvar for å sikre kvalitet og bærekraft og frykter symboleffekten av at de nå velger å se bort fra konkurranser.

– Å ta lett på slike prosesser gir eit signal til alle andre om at ein slik fremgangsmåte er greit. Det er ikke ønskelig sett fra et politisk ståsted, sier hun.

 

– Ikke god nok grunn

Høyre-politikeren understreker at hun opplever at Statsbygg til vanlig er opptatt av å holde konkurransefanen høyt. Derfor undrer hun seg over hvorfor de ved dette prosjektet har kommet til konklusjonen de nå har landet på.

– Godt grunnlag tidlig i prosessen kan spare mye tid og arbeid seinere i løpet. Derfor er det viktig å få opp de gode ideene, noe en arkitektkonkurranse legger et godt grunnlag for.

– Har ikke Statsbygg et poeng når de peker på tid og penger her? At de gjør et vanskelig, men nødvendig valg?

– Nei, dette kan fint legges inn i forutsetningene for konkurransen. Jeg opplever ikke at beskrankningene som Statsbygg ramser opp for dette prosjektet er god nok grunn for å droppe konkurranse. Disse kan bakes inn i forutsetningene, og vil være med på å trigge arkitektenes kreativitet for prosjektet.

 

Ber regjeringen ta ansvar

– Hva mener du bør skje videre i denne saken, Eskeland?

– Jeg håper det er mulig å se på disse prosessene på nytt, og finne en løsning som bringer oss frem til en gjennomføring av konkurranse.

– Kommunalministeren viser til kunnskapsdepartementet, men minister for høyere utdanning, Ola Borten Moe, vil ikke uttale seg i saken. Hva tenker du om det?

– Det er dumt at ikke han kommer på banen. Han bør ta ansvar her. Det bør også tas en prinsippdiskusjon i regjeringsapparatet om hvordan dette ansvaret bør forvaltes.

>
>
>