Stille på byggeplass

På en byggeplass øst i Oslo er det nesten ingen lyd. Stillheten vekker internasjonal oppmerksomhet.

På en byggeplass øst i Oslo er det nesten ingen lyd. Stillheten vekker internasjonal oppmerksomhet.

Det er stille på den helelektriske byggeplassen i Klosterenga park i Gamle Oslo. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

>

I Klosterenga park i Gamle Oslo holder arbeidere på med å åpne et gammelt bekkeløp og integrere det i skulpturparken til billedkunstner Bård Breivik (1948-2016). Det spesielle med oppdraget er at det skjer uten fossile gravemaskiner og lastebiler – hele anleggsvirksomheten er hel-elektrisk.

– Dette er et typisk område som er veldig tett på folk og byggingen skal holde på en stund. Det at man klarer å gjøre et miljøprosjekt av det, på en klimavennlig måte, er veldig bra. Det er et veldig godt forbildeprosjekt for andre, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, til Avisa Oslo, som først omtalte saken.

Hører barna best

Det påpekes også at den hel-elektriske byggeplassen, ikke bare er klimavennlig, men også gir mindre støy for omgivelsen. Anleggsarbeidet foregår like ved to barnehager, men disse slipper å be anleggsarbeiderne ta pause når barna skal sove ute i vognene sine. Resten av områdets beboere opplever også mindre støy, det stamme gjelder arbeiderne som slipper å bli utsatt for mulige hørselskader.

- Selvfølgelig er det først og fremst energisparende og slipper ingen klimautslipp ut på anleggsplassen. Men vi jobber også mye i byene der folk ferdes, bor og jobber. Når vi får redusert støy og utslipp er det åpenbare fordeler for de som er i nærheten, sier Espen Hauge fra Vann- og avløpsetaten, til samme avis.

– Når gravemaskinene holder på, hører vi gjerne barna bedre enn gravemaskinen, supplerer prosjektleder Synnøve Bjerkestrand Halle fra samme etat.

>

Byggeplassen på Klosterenga ligger blant annet midt mellom to barnehager. Her er det lyden av barn som leker som overdøver de stillegående anleggsmaskinene, påpeker Oslo kommune i Avis Oslo. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Oppmerksomhet i utlandet

I tillegg foregår all transport av masse elektrisk. Byggeplassen har fått oppmerksomhet internasjonalt og det har, ifølge Oslo kommune, kommet folk fra Portugal, Storbritannia og Japan for å skrive om prosjektet.

Prosjektleder i Braathen Landskapsentreprenør, som utfører arbeidet, Leif Abrahamsen, mener det er krevende om man som entreprenør ikke går fullt inn på det elektriske sporet.

– Man kan ikke drive som man gjorde før, det tror jeg er utfordrende for de som går halvhjertet for dette. Man må endre tankesettet og driftsmetodene for å få det til å fungere, sier Abrahamsen til Avisa Oslo.

>
>
>