I toppen av et tre

Av Gard Flydal Rorgemoen

Publisert 21. september 2023

Byggeplass interiør, stort rom med trebjelker og tresøyler i limtre. Foto.

Byggeplassen til det nye «World of Volvo»-senteret som nå er under arbeid i Gøteborg. Bjelkene og søylene er bygget av limtre.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Henning Larsen introduserer nye måter å designe flere klimavennlige bygningskonstruksjoner i publikasjonen «Plant a Seed».

Av Gard Flydal Rorgemoen

>

La oss først etablere dagens situasjon: 35% av verdens totale klimautslipp kommer fra byggebransjen, som forventes å vokse med en tredjedel i løpet av de neste 10 årene. Den kanskje aller største syndebukken er selve konstruksjonen, ofte bestående av betong, stål og aluminium. Noen arkitekter vil det annerledes. Alternativet? Trekonstruksjoner.

Arkitektkontoret Henning Larsen ønsker med publikasjonen «Plant a Seed» å presentere en annen måte å bygge på, ved å vise hvordan man kan optimalisere arkitekturen med mer klimavennlige standarder i bygningskonstruksjonen.

Vi kan ikke slutte å bygge nye bygg for klimaets del, men vi kan gjøre det på en bedre måte.

>

Se bakover, tenk fremover

– Vi bør se noen hundre år tilbake på det vi gjorde i gamledager, og stille oss selv noen vesentlige spørsmål: «hvilke materialer har vi til rådighet? Hva kan vi gjøre med dem? Hvilke forutsetninger gir det for byggene våre?»

Det spør designdirektør og arkitekt i Henning Larsen, Kasper Kyndesen. Sistnevnte svarer på spørsmålet i den nye publikasjonen som han har skrevet med to kollegaer, bygningsingeniør med spesialitet i tre, Fabia Baumann, og materialspesialist og arkitekt, Martha Lewis.

Med et stramt budsjett og en stor visjon skrev de publikasjonen de mener bransjen trenger. «Plant a Seed» introduserer et alternativt materiale som kan inspirere kommuner, byggherrer, studerende og rådgivere til å skape flere miljøvennlige bygg for fremtiden.

– Vi er nødt til å utfordre måten vi alltid har tenkt på, og begynne hvert prosjekt med et biobasert fokus på materialer. Derfor må vi tørre å investere i andre bygningskonstruksjoner enn kun betong, både fordi vi vet at det fungerer, men òg fordi det har en innvirkning på kloden. Vi trenger bransjen til å være med på skiftet for å bygge for neste generasjon, forteller Kyndesen.

Forsiden på publikasjonen Plan a seed, bilde av tretopper i flere farger og tekst.

Publikasjonen inneholder blant annet en hel katalog med forskjellige tresorter og hvordan man kan designe med dem.

Foto: Henning Larsen

«Do you speak carbon?»

Arkitektkontoret Henning Larsen har lenge hatt fokus på bærekraft i sine prosjekter, og har siden 2011 hatt en egen bærekraftsavdeling. Entusiasmen for å bygge i massivtre og biobaserte materialer begynte for Kyndesen rundt samme tid, da han med egne øyne fikk se hva som faktisk er mulig å få til.

– Jeg har blitt invitert til ulike plasser der parkeringshus, universiteter og boligeiendommer bygges i massivtre. Samtalene rundt materialet begynte deretter å svirre på arkitektkontoret. I forlengelse av det, inviterte vi ulike produsenter, entreprenører og ingeniører i «Plant a seed»-samtaler for å dele og samle kunnskap. Siden den gang har engasjementet vokst i tråd med etterspørselen, forteller Kyndesen.

Henning Larsen har i kjølvannet av dette opprettet kurset «Do you speak carbon?». I Norge har Kyndesen med kollega Lewis reist rundt til HL’s store arkitektmiljøer i Bergen, Trondheim, Oslo og Agder for å undervise om hvordan vi «screener» karbon gjennom LCA-beregninger i materialvalgene vi tar.

– Etterspørselen og responsen har vært veldig god! Kursene har også blitt holdt innad hos de ulike Henning Larsen-kontorene, men også hos arkitektmiljøer i Danmark, forteller Kyndesen og fortsetter:

– Å bygge i tre og biobaserte materialer vil ikke kun gagne oss, men kanskje spesielt fremtidens generasjoner. «Plant a Seed» er resultatet på de erfaringene vi har opparbeidet oss.

Interiør foto av fellesbygg hos NMBU i ÅS, mennesker som sitter rundt omkring. Betong og trevirke som konstruksjon.

Tre benyttes i hovedkonstruksjonen og overflater til det nye fellesbygget hos NMBU i Ås. Et samarbeid gjort av Henning Larsen og Fabel Arkitekter.

Foto: Einar Aslaksen

Omgivelsene rundt oss

«Plant a Seed»- handler også om rommene vi skaper. Faglig leder for interiørarkitektur hos Henning Larsen i Norge, Lene Utbjoe, mener publikasjonen er viktig for arkitektur og byggebransje som helhet.

– Idéen om å bygge i tre har også en naturlig innvirkning på omgivelsene rundt oss, og er viktig for alle arkitekt-grenene da fagene er avhengig av hverandre for å skape helhetlige bygg, forteller Utbjoe.

Bygger man i tre vil det rå materialet automatisk bli eksponert i alle innvendige rom, og dermed danne grunnlag for den innvendige komposisjonen. Utbjoe mener dette har en positiv innvirkning på uttrykk og materialitet, men også for inneklima. Tre er et materiale som gir liv til interiørarkitekturen, både hva det gjør med lyset og fargene i rommene.

– For å bygge videre på trekonstruksjonene, er det viktig for rommene å skape gode kontraster. Dette kan enkelt gjøres ved å spille videre på andre type tresorter og biobaserte materialer, som for eksempel naturmaterialer som kork og ull, men også ved å tenke gjenbruk, forteller Utbjoe og fortsetter:

– Treverk lever og gir en helt annen helhetsfølelse enn for eksempel betong. Selve lukten og overflaten føles ikke så industri-preget og man unngår de samme avgassene. Når man for eksempel bygger plassbygde løsninger, er det viktig å ikke gå på kompromiss med hovedmateriale i bygget, men heller spille videre på treverkets uttrykk og helheten det skal inn i.

Flere skeptikere

Interiørarkitekt Utbjoe tror at tradisjonelle byggematerialer som gips, stål og betong stadig blir brukt da det er lett, billig og møter kravene i TEK som er satt.

– Likevel er jo ikke gips så bestandig dersom du for eksempel får et hakk i materialet. Med tre ser du ikke skadene på samme måte, og du vil få et naturlig arr i materialet som med fordel kan bli en del av helheten, forteller Utbjoe.

Men, til tross for treets fremskritt, er gips og betong fremdeles et populært materiale hos mange, og flere er skeptiske til å bygge i treverk. Designdirektør Kyndesen er tydelig på at tre alene ikke løser problemet, og at man er nødt til å se på andre biobaserte materialer i tillegg.

– Flere mener arkitekter kun driver med synsing. Men i Henning Larsen har vi, gjennom fokusert arbeid, startet i små skala, og deretter opparbeidet oss en bredde og erfaring slik at vi kan få investorer, byggherrer og entreprenører til å bli tryggere på det vi foreslår. Deretter oppskalerer vi med større prosjekter. Det handler tross alt om å kunne påvirke vanetenkningen som ofte er betong, stål og aluminium, forteller Kyndesen.

Ulike elementer i treverk feles sammen ved hjelp av tretapper. Foto.

100% wood. Trekonstruksjonen til Vidy teater i Lausanne i Sveits er komponert uten innfelt metall.

Foto: Kramer

Arkitekters rolle

Kyndesen er sikker på at å bygge i tre er et markant alternativ, og et av flere overbevisende argumenter for å arbeide aktivt med tiltak som kan være med på å påvirke klimakrisen. Og som det så fint står i tittelen av publikasjonen, handler det om å plante et frø for å se treet vokse med hver bygning som bruker tømmer fremfor stål og betong.

– Jeg mener arkitektens rolle er viktig akkurat nå, da vi må starte å bygge bedre og smartere, og med høyere effektivitet og fokus på transformasjon. Vi må stå sammen om løsningene for å kunne løfte ambisjonene i det bygde miljøet, avslutter Kyndesen.

Publikasjonen «Plant a Seed» finnes i sin helhet her.

>
>
>