AHO bekymret over lovforslag

Regjeringen vil stramme inn på bruken av midlertidige stillinger i akademia. Kunnskap kan gå tapt, mener AHO-rektor Irene Alma Lønne. 

Regjeringen vil stramme inn på bruken av midlertidige stillinger i akademia. Kunnskap kan gå tapt, mener AHO-rektor Irene Alma Lønne. 

Rektor ved AHO

Irene Alma Lønne, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), er bekymret for nytt lovforslag fra regjeringen. 

Foto: AHO
>

«Ola Borten Moe til krig mot midlertidigheten», het overskriften til Morgenbladet fredag. Her forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om at han i et forslag til ny universitets- og høyskolelov, vil stramme inn mulighetene for midlertidige ansettelser i akademia. 

– Det er ingen grunn til at midlertidigheten i denne sektoren skal være høyere enn i samfunnet for øvrig. For det første har universitets- og høyskolesektoren mange godt voksne på midlertidighet og åremål, som gir et veldig dårlig utgangspunkt for å planlegge livet sitt. Det andre er spørsmålet om kvalitet. Åremål brukes som argument for å øke kvaliteten på undervisningen og utdanningsmiljøet. Det er i høyeste grad diskutabelt. Det er ikke sånn at kompetansemiljøer som bygges opp over tid, får dårligere kvalitet enn stor grad av gjennomtrekk og utskiftninger, forklarer Borten Moe til Morgenbladet. 

>

Rettet mot arkitektur, musikk og kunst

I regjeringens nye lovforslag heter det blant annet at at midlertidige ansatte kun skal få sitte i én åremålsperiode på fire år. I dag kan man ha slike stillinger i opp til tolv år. Meningen med forslaget er å skape forutsigbarhet for vikarer som vil ha faste jobber. 

Borten Moe forklarer at forslaget er målrettet mot arkitekturfeltet. 

– Jeg endrer spillereglene, spesielt innenfor arkitektur-, kunst- og musikkinstitusjonene, der det har vært utbredt praksis med åremålsbesetninger i flere perioder. Dette blir betydelig strammet inn. Det må institusjonene forholde seg til. Så må vi på egnet vis ta for oss institusjon for institusjon mer spesifikt.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til kamp mot midlertidigheten i akademia. 

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Frykter for kunnskapen

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Irene Alma Lønne, forstår intensjonen i lovforslaget, men mener dette ikke passer for arkitektutdannelsen. 

– Åremålsstillingenes hovedfunksjon er at vi sikrer den nyeste kunnskapen og høyeste kompetansen fra feltet. Dette er en viktig grunnstein i vår utdannelse, sier Lønne til Klassekampen lørdag

Hun er redd for rekrutteringen og ikke få inn den beste kompetansen og kunnskapen. Hun forklarer at de midlertidige ansatte ofte er ansatt i en bedrift og at de da er ikke så interessert i faste stillinger. På spørsmål om hvorfor hun trenger muligheten for å ansette folk i to åremålstillinger – på til sammen tolv år, svarer hun at det handler om kontinuitet. 

– Det er ikke alltid at folk blir i flere perioder, men det skjer ofte, og det er bra å ha den muligheten, sier Lønne til Klassekampen. 

Forskjellige former for midlertidighet

I et lengre intervju med Arkitektur tidligere i år forklarte Lønne at skolen jobber aktivt med å få ned antallet midlertidige stillinger ved AHO. Hun understreket likevel at det alltid vil være et behov for at en del stillinger kan gjøres med lengre åremål, nettopp for å sikre at skolen er oppdatert på ny kunnskap fra faget. 

– Vi trenger en viss andel av åremålsstillinger med folk i faget – disse stillinger er ikke det samme som midlertidige. De midlertidige stillingene skal derimot utelukkende brukes når det er snakk om midlertidige behov, og ikke som en del av den faste bemanningen. Og vi trenger også i fremtiden de midlertidige til helt spesifikke oppgaver, sa Lønne til Arkitektur. 

>
>
>