Lei av for få fagarrangementer i Trondheim

Mats Langeid synes kantinepraten blant arkitekturstudentene på NTNU fortjener en bedre platform. Nå arrangeres det jevnlige pub-treff, for å diskutere fag på tvers av kull og studieretninger. 

Mats Langeid synes kantinepraten blant arkitekturstudentene på NTNU fortjener en bedre platform. Nå arrangeres det jevnlige pub-treff, for å diskutere fag på tvers av kull og studieretninger. 

Fotografi av arkitekturstudent Mats Langeid

Mats Langeid, som studerer arkitektur på NTNU, opplevde at fagarrangementer åpne for studenter, arrangert av arkitektbransjen, nærmest døde ut under korona.

Foto: Privat
>

Arkitekturstudent på NTNU, Mats Langeid, opplevde at fagarrangementer åpne for studenter, arrangert av arkitektbransjen, nærmest døde ut under korona.

Han forteller at han og flere medstudenter lenge har savnet sosiale møteplasser for å diskutere fag, utenom skolekantinen.

– Vi diskuterer mye interessant på universitetet, men vi er mange som har ønsket at all den interessante praten om arkitektur og byutvikling som foregår i lunsjen skal kunne få en litt bedre platform.

>

By og bayer

Nå har Langeid tatt saken i egne hender, og har til nå arrangert «By og bayer» to ganger, for alle som vil være med på sosiale fagdiskusjoner om arkitektur og byutvikling i Trondheim.

– Ideen var å lage en sosial plattform for faget, forteller Langeid.

Han forteller at arrangementet til nå er blitt arrangert ved å lage et facebook-event, åpent for alle, hvor man inviteres til å møtes på en pub i byen for å ta noen øl og snakke fag.

– På lang sikt, om vi får dette til å rulle, ser vi for oss at det kan bli et mer fast konsept, kanskje på Arkitektenes hus, funderer han.

 

Oversiktsfoto av NTNU

Campus Gløshaugen på NTNU, med Fakultet for arkitektur og design i midten. 

Foto: Erik Børseth / NTNU Info

God respons

Initiativtaker Langeid forteller at det av og til er noen fagarrangementer som blir arrangert, for eksempel på Arkitektenes hus, men at det er lenge mellom hver gang og at det pleier å være mer et "event" enn en arena for diskusjon.

– Det jeg og mange jeg kjenner har ønsket oss er et mer lavterskel tilbud med mer prat enn program. Dette er et fag som er avhengig av god faglig diskurs om hva det er vi driver med, så da er det viktig at vi faktisk får diskutert det.

Responsen etter første arrangement var veldig bra, forteller Langeid.

– Nå håper vi jungeltelegrafen kan gjøre jobben sin og at enda flere blir med på de neste rundene. Om vi kunne fått med flere fra andre studieretninger enn arkitektur òg, så hadde det kunnet bli utrolig spennende, sier Langeid, og avslutter:

– Jeg har merket det selv mange ganger, at faget oppleves annerledes når det diskuteres med familie, folk i bransjen og studenter innen andre fag. Det er jo ikke bare spennende, men også utrolig viktig.

>
>
>