Fredrik A. S. Torp

Portrett av Fredrik A. S. Torp i svart hvitt. Foto.
Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Arkitekt Fredrik A. S. Torp døde 26. juli, 86 år gammel.

Sammen med medstudenter Are Telje og Knut Aasen startet han Telje-Torp- Aasen Arkitektkontor i 1964. Etter seire i arkitektkonkurranser tegnet kontoret blant annet rådhusanlegget i Mo i Rana, Beitostølen helsesportsenter, Politihuset i Oslo, starten på Aker brygge, utvidelse av Universitetet i Tromsø og Universitetsbiblioteket på Blindern.

Fredrik vektla alltid sin forståelse av stedets og områdets karakter når bygninger og møteplasser skulle plasseres og utformes.

Fredriks virke omfattet mer enn nybygg. Han var tidlig ute med å gi nytt liv til gamle bygningsmiljøer. Han så verdien i eksisterende bygg – det var bærekraftig å rehabilitere, ikke rive og bygge nytt – 25 år før det i dag blir sett på som det riktige.

Gjennomgående var Fredrik engasjert i historien – og engasjert medlem av Fortidsminneforeningen. Opptatt av norsk byggekunst og tradisjonshåndverk, gjerne trearkitektur. Kontoret fikk Treprisen i 1978, basert på flere villaer og bla Svendstuen i Oslo.

Fyrstikkfabrikken på Helsfyr ble utviklet til et levende møtested og et lokalt senter. Senere oppsto Bjølsen studentby, der bussgarasjen ble omdannet til breddeidrettssenter og butikker og verkstedene til særpregede hybelhus. Losby gods ble til konferansehotell. Oslo byarkiv og Byantikvarens kontorer ble innplassert i et kvartal langs Maridalsveien.

Fredrik ledet kontorets oppdrag med å omdanne Villa Grande til HL-senteret. I en tiårsperiode sto han i spissen for store og små prosjekter for Stortinget. Fredriks innsikt i tradisjonell byggeskikk resulterte i utvikling av flere verneverdige gårdsanlegg.

Fredrik arbeidet med stedsutvikling blant annet i Hokksund, på Eidsvoll og Setermoen. Med sin evne til overordnet planlegging og tverrfaglig samarbeid bidro han sterkt til utformingen av adkomstsonen ved Oslo lufthavn.

Det var et stolt øyeblikk i 2005 da Are og Fredrik vel fortjent fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i etter 40 års virke.

Fredrik var opptatt av at unge arkitekter som ble ansatt skulle få utvikle seg og bygge erfaring, vi som ansatte fikk tillit og muligheter. Vi fikk være med på møter, befaringer og fulgte hele prosesser fra start til slutt. TTAA var det vi kalte en 3. Arkitektskole.

Ved Fredriks avgang i 2007 skiftet firmaet navn til LMR arkitektur as. Fredrik var alltid engasjert i samfunnsdebatten og grep villig pennen fatt når det var noe han hadde meninger om. I senere år viste Fredrik et stort engasjement for Nasjonalgalleriets fremtid.

Med sin kunnskap og sin interesse for medmennesker og samfunn var Fredrik et forbilde for oss som fikk arbeide for og med ham. Han bidro sterkt til kontorets selvbevissthet. En ledestjerne og en hedersmann er gått til hvile. Vi minnes Fredrik i takknemlighet.

Våre tanker går til familien.