Rallar AS

Av Torbjørn Tumyr Nilsen

Publisert 04. november 2022

Arkitektkontor på kontoret

– Vi har en litt annerledes profil enn andre kontorer, der vi jobber med en kombinasjon av klassisk arkitekturprosjektering og håndverk, parametrisk modellering og utførelse på byggeplass – og hvordan disse ulike tilnærmingene til faget kan bidra til å løfte hverandre, forteller Rallar.

Foto: Leikny Havik Skjærseth

Rallar startet som et studentinitiativ, som prosjekterte og bygde flere prosjekter i inn- og utland. Nå er reisingen blitt en del av deres identitet.

Av Torbjørn Tumyr Nilsen

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Barnas Anne-Cath. Vestly-museum i Lyngdal.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Både private og offentlige oppdragsgivere. Fra mindre hytteprosjekter til museums- og kulturprosjekter.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap bestående av fire partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Vi har en flat organisasjonsstruktur, og vi bytter på prosjektleder- og medarbeiderrollen avhengig av prosjektets fokus og karakter.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Et minimuseum på stylter.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Samtlige installasjoner i Barnas Anne-Cath. Vestly-museum, hvor vi både prosjekter og bygger de ulike elementene.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi ser for oss at vår spesialkompetanse på synergi av prosjektering og bygging av småskalaprosjekter vil fortsette å være en satsing for kontoret i den nærmeste fremtid. Blandingen av arkitekturprosjekter og kunstinstallasjoner bidrar til en positiv erfaringsoverføring mellom rom og opplevelser og lar oss ta eierskap til hele prosessen fra første idé til siste skrue.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Nyhavna er en viktig bydel i Trondheim som er under utvikling. Vi har selv kontor der og har vært og er involvert i flere prosjekter i området. Vi ønsker ikke bare å være en stemme i debatten, men en aktiv aktør som gjennom gradvis aktivisering av Nyhavna kan synliggjøre den lokale historien og de ressursene som finnes gjennom transformasjon, mindre intervensjoner og pilotprosjekter.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
I stor grad, men på liten skala. Rallar er opptatt av det miljøperspektivet som handler om bevisst bruk og ombruk av lokale ressurser og materialer, transformasjon og gjenbruk i ulik skala. Vi tar med klimaspørsmålet fra når vi velger å takke ja til et prosjekt. Intensjonene fra kundene må stemme med våre visjoner om hvordan vi mener gode valg blir til god og varig arkitektur. Vi takker heller nei til et prosjekt hvis det går på tvers av våre verdier.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Rallar er medlem av Arkitektbedriftene og registrert som wildcard-kontor i NAL. Vi sitter sammen i åpent kontorfellesskap, som vi også fremleier til andre små aktører som er viktige for det sosiale samholdet. Faglig utvikling står sentralt, og kontoret velger prosjekter ut ifra våre interessefelt, og hva vi ønsker å bli bedre på.

Hva er historien bak navnet deres?
Kontoret startet som et studentinitiativ, der vi prosjekterte og bygde flere prosjekter i inn- og utland. Torgstova, Rallars andre prosjekt, ble bygd på Rjukan der rallaren er en viktig del av historien. Da lokalavisa skulle lage en sak, måtte vi plutselig ha et navn. «Rallar», sa vi. Å prosjektere, men også å reise rundt og bygge flere av prosjektene våre, er noe vi har fortsatt med, og har blitt en viktig identitet ved kontoret vårt.

Suksesskriterier:
Vi har en litt annerledes profil enn andre kontorer, der vi jobber med en kombinasjon av klassisk arkitekturprosjektering og håndverk, parametrisk modellering og utførelse på byggeplass – og hvordan disse ulike tilnærmingene til faget kan bidra til å løfte hverandre.

>
>
>