Sval arkitektur AS

Av Solveig Nygaard Langvad

Publisert 02. november 2023

Portrett foto av Henning Kongshavn Frønsdal i svart hvitt.

Henning Kongshavn Frønsdal driver Sval arkitektur.

Foto: Privat

– Vi arbeider ut fra en overbevisning om at vi gjennomfører prosjekter som kan vise vei for andre. Det er gjennom å bygge robust og miljøvennlig at vi kan gjøre en forskjell, sier Henning Kongshavn Frønsdal i Sval arkitektur.

Av Solveig Nygaard Langvad

>

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året:

Bolig og næringsprosjekter i massivtre.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden:

Privatkunder bolig, næringskunder bolig, næringskunder byplanlegging/parkanlegg, næringskunder kontorbygg og privatkunder fritidsbolig.

Hvilken eierstruktur har dere:

Selskapet eies 50/50 av daglig leder og ekstern samarbeidspartner.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:

Daglig leder er eneste arbeidende i selskapet. Har tett oppfølging, samarbeid med og støtte fra styret, som i stor grad representerer den andre eieren.

Minste pågående prosjekt i omsetning:

Tilbygg enebolig, 100 000,-

Største pågående prosjekt i omsetning:

Kontorbygg, 2 000 000,-

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:

Massivtreprosjekter og flomsikringsoppdrag/byutviklingsprosjekter. SVAL arkitektur driver også med opplæring og montasje av massivtrekonstruksjoner. Vi har vanligvis ansvaret for montasjearbeidet på byggeplassene til våre oppdragsgivere. Dette vil vi satse videre på fremover.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til:

Det er opplagt at vi som nasjon har en for lite gjennomarbeidet politikk på områder som omhandler natur og spesielt strandsone og populære fjellområder. Vi har et langstrakt land med store og verdifulle naturarealer. Samtidig har vi en stor grad av fortetting og press på spesielt strandsonen og fjellområder i enkelte områder. Lovverket gjenspeiler i liten grad differensiering av de geografiske områdene loven skal dekke/verne. Dette medfører «hard hånd»-politikk i områder der dette er nødvendig, men også i områder der streng praksis er ødeleggende for lokal utvikling. Samfunn i utkantstrøk har liten overlevelsesmulighet uten at praktisering av lovverket i større grad tilpasses lokale faktiske forhold.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:

Vi arbeider ut fra en overbevisning om at vi gjennomfører prosjekter som kan vise vei for andre. Det er gjennom å bygge robust og miljøvennlig at vi kan gjøre en forskjell. Lite snakk og mer handling. Vi forholder oss til lovkravene, men betrakter regelverket som minimumsløsninger når det kommer til ytelser. Vi unngår «vanlige» byggemetoder som i svært stor grad er utdaterte, kompliserte og teoretiserte systemer. Det enkle er alltid det beste.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:

Ett menneske løser alt, og støtter seg på kunnskapsrike mennesker i andre miljøer. Jeg jobber i et fagmiljø som arbeider innen samferdsel, miljø, infrastruktur, energi og byutvikling. Vi deler lokaler, kaffemaskin, lunsjbord og ideer.

Suksesskriterier:

Holde seg til saken: «Alt skal bygges av tre».

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av:

For øyeblikket er Hytte Hodlekve Rinden en liten favoritt.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag:

Vi takker nei til kunder med feil fokus. De må være innstilt på å gå i riktig retning når det handler om miljø og byggematerialer. De må også delta i prosjektene med egen kunnskap og informasjon. Da får vi sammen bedre resultater.

Hva er deres drømmeoppdrag:

Egentlig alle oppdrag der menneskene bak oppdraget mener alvor og har bena godt plantet på jorden.

Hva er historien bak navnet deres:

Min kone Ingvild og jeg tegnet vårt eget hus, Villa SVAL i 2012–13. Villa SVAL er et passivhus bygget i massivtre med kompakt trefiberisolasjon utenpå tak, vegger og gulv. Huset er omsluttet av en svalgang (derav «SVAL»). Svalgangen er utformet slik at huset er svalt til alle årstider. Solen strømmer inn under svalgangstaket vinterstid på kalde dager og varmer opp boligen. Svalgangen skygger sommerstid solen fra å trenge inn og overopphete boligen. Denne kombinasjonen har vist seg å være svært god, og inspirerer andre til å tenke alternativt når det kommer til klimatilpasset arkitektur. NRK fulgte byggingen av boligen, og fremdeles, ni år senere ringer mennesker for å få hjelp med sine drømmer. Villa SVAL ble starten for SVAL arkitektur.

>
>
>