Zinc AS

Av Redaksjonen

Publisert 22. april 2023

Gruppebilde av de ansatte i arkitektkontoret Zinc. Foto.

Kontoret har totalt 27 ansatte.

Foto: Zinc

Av Redaksjonen

>

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Utvikling av næringsbygg, undervisningsbygg og hotell.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Flere større eiendomsutviklere, en del selskaper som er i flytteprosess og hvor vi jobber med arbeidsplassutvikling, og noen offentlige oppdragsgivere i forbindelse med rammeavtaler.

Hvilken eierstruktur har dere?

51 % av Dark Design Group. Resterende eierskap i Zinc er fordelt på seks partnere, i tillegg tar vi opp assosierte partnere i en bonusordning.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?

Et lederteam på tre personer håndterer overordnet drift. Alle partnere og prosjektledere gjennomfører ukentlig felles bemanningssync, deretter planlegges ukens oppgaver fordelt i tre team.

Minste pågående prosjekt i omsetning?

Leilighetsprosjekt for privatkunde.

Største pågående prosjekt i omsetning?

Et 70 000 kvm kontorprosjekt.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?

Bærekraft i et bredt perspektiv som inkluderer sirkulære løsninger som skaper likeverd og livskvalitet, dvs. gjør folk friske og produktive. Under pandemien valgte mange av interiørarkitektene i Zinc å studere mot en WELL Akkreditering. Vi merker økende fokus på dette, og er allerede i gang med flere kontorprosjekter som skal WELL-sertifiseres. I tillegg har vår strategiske designer spesialkompetanse innen konseptutvikling, merkevarebygging og grafisk design, og det er en tjeneste vi vil utvikle videre.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Vi har jobbet lenge med bærekraft og egen miljøpolicy, er miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Grønn Byggallianse og har BREEAM-akkrediterte og WELL-akkrediterte interiørarkitekter, for å ha kompetanse på hvilke områder vi kan bidra inn på i prosjekter. Vi har over år jobbet konkret med å demonstrere gjenbruk i prosjekter, og legger mye kreativitet i hvordan vi kan ombruke elementer og ikke minst planlegge for nye sirkulære løsninger. Vi tenker bærekraft i et holistisk perspektiv som omfatter likeverdige løsninger og løsninger som gir livskvalitet for brukerne, og det er nettopp derfor vi satser på WELL.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag. Vi har jevnlige møter mellom ledelse og tillitsvalgte. Vi legger også stor vekt på kontinuerlig kompetanseutvikling både internt og ved å dekke kurs for ansatte.

Suksesskriterier?

God oppstart og tidlig tverrfaglig samarbeid mellom ulike fag i prosjektet gir de beste prosessene og prosjektene.

Hvilket prosjekt er dere mest stolt av?

Mye av det vi gjør er tidligfase mulighetsstudier, analyser, ombruksvurderinger og leietakerinnsalg, men det er ikke tvil om at de prosjektene der vi også står for detaljprosjektering og oppfølging til ferdig prosjekt, er det som skaper mest stolthet hos teamet. Det er typisk de prosjektene som ender på nettside og i sosiale medier.

Hva skal til for at dere sier nei til et oppdrag?

Vi sier sjelden nei...

Hva er deres drømmeoppdrag?

Ethvert oppdrag hvor vi får til et godt og tillitsbasert samarbeid med kunden, og hvor de er fornøyde både med prosess og resultat. 

>
Resepsjonsdisk i reflekterende metall, fire skjermer og lysekrone over. Et menneske snakker i telefonen. Foto.

Zinc holder til på Skøyen i Oslo.

Foto: Thomas Melbye / Zinc
>
>
>