Juryrapporter

I Norske Arkitektkonkurranser (NAK) dokumenteres arkitektkonkurransene på en systematisk og profesjonell måte. Her presenteres vinnerprosjektet og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt sentrale deler av juryens kritikk.

Norske arkitektkonkurranser nr. 550 | Parallelloppdrag
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Sortland kommune
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Sortland kommune
PDF 34936 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 549 | Begrenset
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), avdeling Gjøvik
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), avdeling Gjøvik
PDF 13799 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 548 | Begrenset
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Klepp kommune
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Klepp kommune
PDF 114212 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 547 | Åpen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Anno museum.
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Anno museum.
PDF 47451 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 546 | Åpen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Lillestrøm kommune
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Lillestrøm kommune
PDF 22831 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 545 | Begrenset
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Bodø kirkelige fellesråd
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Bodø kirkelige fellesråd
PDF 22226 kb
Norske arkitektkonkurranser nr. 542 | Åpen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Fortidsminneforeningen
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Fortidsminneforeningen
PDF 47531 kb