Bylivsenteret
Publisert 16. november 21
Av: Måns Davidson

Stedsutvikling på Stiklestad er i gang med arkitektteam

På oppstartsseminaret 27.-28. oktober fikk de to arkitektteamene bli kjent på stedet og med oppgaven og fikk samtidig møte innbyggere, politikere og andre aktører på Stiklestad.

Publisert 16.11.2021
Av: Måns Davidson

- Det kom inn 12 veldig gode tilbud med spennende perspektiver på hvordan Stiklestad kan utvikles. Vi er imponert over bredden og kvaliteten, sier prosjektleder 2030, Borghild Lundeby. 

Det var to grupper som best svarte ut kommunens forventninger og målsetninger og som hadde «det lille ekstra»:

- LPO, Studio NN, Asplan Viak, Gagarin og Brigt Norway
- Pir II, Anno Museum, Light Bureau og Kulturteknikk

Begge gruppene har deltagere med lokal tilknytning. I parallelloppdraget skal de to utvalgte arkitektgruppene samarbeide om å lage visjoner for hvordan Stiklestad kan bli et attraktivt og bærekraftig sted i samhandling med oppdragsgiver, næringslivet og innbyggerne i Verdal kommune.

Målet med det langsiktige prosjektet fram mot 2030 er at det tusenårige slag- og symbolstedet skal utvikles som en verdifull og relevant arena for vår tid. Stikle­stad skal styrkes som formidlingsarena og møteplass og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) som et moderne museum. I den nye regjeringsplattformen er SNK gitt status som sekretariat for Norges 1000-års jubileum.

Utviklingen skal gi varig verdiskaping for stedet Stiklestad og skal ha et grunnleggende søkelys på samfunnsnytten. Teamene skal i parallelloppdraget bidra med idéer og forslag til løsninger for at fremtidens Stiklestad skal være innovativt og kvalitetspreget. Utviklingen skal bidra til at Stiklestad blir en betydningsfull møteplass og arena for samfunnsdialog, med plass til samfunnets mange stemmer.

Blant oppgavene teamene skal jobbe med er utvikling av virksomheten på Stiklestad i et helhetlig formidlings-, landskaps- og logistikkperspektiv. Videre å bidra til å styrke helhets­opplevelsen av Stiklestad og løfte fram stedet Stiklestads særegne kvaliteter. Det skal tas utgangspunkt i historiene om Stiklestad som slagsted, og stedets påfølgende særegne symbolposisjon både som formidlingsarena, minnested og møteplass gjennom snart tusen år. Utviklingen skal også bidra til å styrke SNK sin identitet som et moderne museum i et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv både når det gjelder uteområder, hovedbygning og kulturhuset.

Borghild Lundeby i SNK er prosjektleder og Måns Davidson fra Bylivsenteret er kommunens rådgiver i prosessen.

I Verdal er det stort engasjement for stedsutvikling på Stiklestad og det var godt oppmøte fra innbyggerne på folkemøtet.

– Det er fint at Stiklestad og SNK setter i gang stedsutvikling med hjelp fra Bylivsenteret og dyktige arkitektteam. Dette er en litt spesiell oppgave i forhold til de andre parallelloppdragene vi bidrar med rundt i landet. Det spesielle er både at det er av stor nasjonal interesse og inneholder en formidlingsoppgave som krever en annen kompetanse enn det teamene vanligvis er sammensatte av, sier Davidson.

Folkemøte på Stiklestad. Foto: NAL
Folkemøte på Stiklestad. Foto: NAL