embark SØKER ARKITEKTER

embark, Oslo

Søknadsfrist: 28. april 2023

embark, Oslo

Hjemmeside

Søknadsfrist: 28. april 2023

embark jobber hovedsakelig med sammensatte prosjekter innen næring, kontor og bolig, og har i 40 år skapt prisbelønte bygninger av høy kvalitet.

Vi jobber tett opp mot våre kunder, og vektlegger prosjektenes funksjonelle, estetiske og økonomiske aspekter. Vi foretrekker det rasjonelle, og våre prosjekter skal tilrettelegge for intuitive opplevelser for både bruker og betrakter.

Bærekraft legges til grunn fra første strek og preger alle avgjørelser frem til ferdigstilling. Gjennom en helhetlig og pragmatisk tilnærming til faget søker vi smarte og fleksible løsninger på komplekse utfordringer.

Vi foredler og formgir ideer i effektive og inkluderende prosesser, og mener at økt bruk er synonymt med økt verdi, enten det gjelder nybygg, renovasjon eller transformasjon.

Sjekk oss ut her:

www.embark.as

Vi har for tiden mye å gjøre og har behov for å styrke vår samlede kapasitet både med idéutvikling og prosjektoppfølging. Vi håper derfor å kunne ønske to arkitekter velkommen til oss:

Arkitekt idéutvikling
● Er en god formgiver
● Har erfaring med, og engasjement for, tidlig fase - skisse/regulering
● Har god oppdragsforståelse
● Har gode grafiske kommunikasjonsegenskaper
● Behersker norsk, både muntlig og skriftlig
● Har kjennskap til ArchiCAD

Arkitekt prosjektoppfølging
● Har 3 - 5 års erfaring
● Har erfaring fra detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass
● Har kjennskap til reguleringsprosesser og byggesøknadsprosesser i Norge
● Har god oppdragsforståelse
● Behersker norsk, både muntlig og skriftlig
● Behersker ArchiCAD på høyt nivå

Vi har plass til deg i våre lyse lokaler på Bislett, og kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i alle faser av prosjektet. Her har du gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt og mangfoldig miljø. Og ja, vi har både kontoryoga og vaffeldag.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og lønn ut fra kvalifikasjoner.

Søknad med cv og portefølje sendes til jobb@embark.as

Vennligst oppgi i din søknad hvilken av stillingene du søker på.

Søknadsfrist: 28. april

Tiltredelse etter avtale.